Logga in
Logga in

Trafikverket deltar i Försvarsmaktens övning Aurora 23

Från 17 april och drygt tre veckor framåt genomförs övningen Aurora 23. Framkomligheten på vägar kan påverkas i de områden där övningen genomförs.

Försvarsmaktens övning Aurora 23 pågår 17 april till 11 maj, när Försvarsmakten och militära förband från 14 andra länder övar tillsammans. Övningen är en av de största i Sverige på många år, med totalt 26.000 deltagare. Även Trafikverket, och andra civila myndigheter, deltar i övningen. Tillsammans ökar vi förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. För Trafikverkets del handlar det bland annat om att upprätta tillfälliga broförbindelser under vissa övningsmoment.

Övningen genomförs över hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. Under övningen genomförs större fordonstransporter på väg, vilket kan orsaka störningar i trafiken.

Trafikverket har löpande avstämningar med Försvarsmakten för att få en gemensam bild av övningens trafikpåverkan. Aktuell trafikinformation kommer att finnas här på Trafikverkets webbplats. På Försvarsmaktens hemsida finns en länsvis förteckning över när och i vilka områden som övningsmoment genomförs och större fordonstransporter kan förekomma.

Trafikverket vill uppmana vägtrafikanter att vara uppmärksamma när man närmar sig en fordonskolonn, och påminna om att det inte är tillåtet att bryta eller på annat sätt hindra en militär fordonskolonn (Trafikförordningen, 2 kap 6 §).