Logga in
Logga in

Fler av de större vägarna i norr får snabbladdare

Vi beviljar stöd till 17 nya snabbladdstationer för elbilar – de flesta finns i de nordligaste länen, och några i övriga landet.

En utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för övergången till elfordon, vilket också bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att snabba på utbyggnaden på sträckor där snabbladdare fortfarande saknas. Cirka 96 miljoner kronor beviljas nu i stöd.

I den här omgången fanns det möjlighet att söka stöd längs 37 vägsträckor och på 17 stycken av dem kommer det nu att byggas snabbladdstationer. De ska vara färdigställda och i drift under nästa år. Stöd ges till följande platser:

Län Vägnummer Plats
Norrbotten                           E10                     Abisko
Norrbotten             870   Nikkaloukta
Norrbotten                           394     Tärendö
Norrbotten                           95   Aspnäs
Västerbotten                        E12   Vännäs
Västerbotten                        620  Vindeln
Västerbotten                      353/92  Bjurholm
Västerbotten                        360   Risträsk
Västernorrland                      83  Östavall
Västernorrland                      315  Övertüringen
Jämtland                              E45/342  Strömsund
Jämtland                              535    Ljungdalen
Dalarna                            70  Älvdalen
Dalarna E45   Öje
Värmland                       62   Sysslebäck
Värmland                         E16 Värnäs
Kalmar län                         37      Högsby

– De senaste åren har den publika laddningen blivit allt mer frekvent över hela landet. Trots det finns det fortfarande ”vita sträckor” längs de större vägarna som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdstationer gör det möjligt för fler att köra på el genom hela landet, berättar Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

Laddstationer var sjätte mil på Europavägar och vissa riksvägar enligt EU

Det önskade avståndet mellan snabbladdstationer på en sträcka kan variera från sex till tio mil. Det kortare avståndet är en del i en EU-överenskommelse där laddstationer ska finnas på minst var 60:e kilometer på det transeuropeiska transportnätets stomnät, TEN-T. Där ingår Europa- och vissa riksvägar. Det gäller till exempel tre sträckor längs E45, mellan Mora och Sveg, mellan Arvidsjaur och Kåbdalis samt mellan Strömsund och Dorotea.

På övriga vägar ser Trafikverket att täckningen bör vara minst var tionde mil.

51 nya snabbladdare har öppnats

Det krävs planering för att kunna bygga laddstationer. Det kan till exempel ta tid att komma överens med markägaren och att få tillgång till elanslutning. I dagsläget är 51 av de 85 publika snabbladdstationer vi tidigare har beviljat stöd till i drift.

Samtliga är byggda längs större vägar i glesbygder och där snabbladdning saknats, främst i Norrlands inland. Ytterligare 32 stycken laddstationer kommer att sättas i drift i år och nästa år.