Logga in
Logga in

En mörk, kall och blöt november sänkte persontågens punktlighet

Preliminära siffror för november 2023 visar att 73 286 av 85 337 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet för persontågen på 85,9 procent.

Alla förutfattade meningar om november som en mörk månad infriades i år. När den dessutom var ovanligt kall, och där lågtrycken med efterföljande regn och snö avlöste varandra, förmådde inte heller punktligheten för persontågen bli ett efterlängtat ljus i tunneln.

– November har varit mörk, kall och blöt, ett väder som inte bara sliter hårt på oss luttrade och huttrande nordbor, utan också på både anläggning och fordon. Regnet gör att vi nu levt med sänkt hastighet på många sträckor en tid på grund av risk för underminerade banvallar, snön har gjort att både fordon och växlar isat igen. När det även sker olyckor och vi har många obehöriga i spåren så landar vi dessvärre på en punktlighetsnivå långt ifrån där vi vill vara säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Den 10 december trädde den nya tågplanen i kraft, en plan som innehåller tidtabeller för 52 olika järnvägsföretag. Dessutom är ca 1700 banarbeten inplanerade som ett led i arbetet med att rusta upp anläggningen.

– Jag ser med stor tillförsikt fram mot det nya tågåret, som inleds i och med en ny tågplan. Jag är trygg i att vi gjort allt vi kan för att ge järnvägsföretagen de bästa förutsättningarna för att kunna bedriva en punktlig och tillförlitlig trafik under 2024. Dessutom är jag övertygad om att hela järnvägsbranschen vill visa såväl resenärer som  godstransportköpare att vi kan så mycket bättre än årets punktlighetssiffror vittnar om avslutar Anna.​

November i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 18 november då 1 886 av 2 017 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag dag blev 93,5 procent. 
Lägst punktlighet delade tisdag och onsdag 28-29 november på. Av 5 681 framförda persontåg dessa dagar ankom bara 3 880 sin slutstation i rätt tid vilket gav dessa bägge dagar ett punktlighetsresultatet på låga 68,3 procent. Omfattande störningar efter olyckor, stillastående fordon och infrastrukturstörningar såväl söder som norr om Stockholm C i kombinationen med ett flertal nedisade växlar längs ostkusten var de stora störningsorsakerna.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 89,8%
Antal framförda: 45 396

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 84,4%
Antal framförda: 32 491

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 68,5%
Antal framförda: 7 394

 • 54,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 9,4 procentenheter lägre än november 2022.
 • 74,3 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 7,3 procentenheter lägre än november 2022.
 • 85,9 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 5,0 procentenheter lägre än november 2022.
 • 92,4 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 2,8 procentenheter lägre än november 2022.
 • 95,2 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 1,8 procentenheter lägre än november 2022.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i september var 3,4 minuter och för försenade tåg 7,6 minuter.

Alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring sent inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under november

 • 9-24 nov: Återkommande översvämningar mellan Knivsta och Ekeby, hastighetsnedsättningar.
 • 9-31 nov: Återkommande spårväxelfel / spårbrist vid Skavstaby norr om Stockholm C.
  28 nov. Spårväxelfel vid Blackvreten på Arlandabanan.
 • 6-16 nov: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Ekeby efter översvämningar.
 • 6-22 nov: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar mellan Simonstorp och Åby norr om Norrköping.
 • 22-23 nov: Spårväxelfel vid Malmsjö, enkelspårsdrift Södertälje – Björnkulla.
 • 1-30 nov: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Knivsta mellan Stockholm och Uppsala.
 • 27-28 nov: Nedriven kontaktledning vid Flemingsberg söder om Stockholm C.
 • 28 nov: Begränsad framkomlighet vid Uppsala C på grund av en plankorsningsolycka.
 • 27 nov: Obehöriga i spårområdet / påkörd person vid Gunnesbo strax norr om Lund.
 • 4-5 nov: Begränsad spårkapacitet vid Malmö C p.g.a. banarbeten.
 • 16-17 nov: Begränsad framkomlighet / hastighetsnedsättningar på grund av spårväxelfel vid Södertälje Syd.
 • 20 nov: Trafikstopp vid Örtofta på Södra stambanan begärd av räddningstjänsten på grund av gasolycka.
 • 28-30 nov: Snö och is i flertal växlar på Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle.