Logga in
Logga in

Järnvägen är en årlig nystart på spåren

Från och med söndag den 10 december får Sverige och hela Europa nya tidtabeller för järnvägstrafiken. Efter ett framgångsrikt arbete med tågplanen inför 2024 ges bättre förutsättningar för järnvägen under nästa år.

Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik

I Sverige ansvarar Trafikverket för den samlade planeringen av järnvägstrafik och banarbeten, den så kallade tågplanen, som skapas varje år och innehåller tidtabeller för kommande år. Planeringen följer en tidplan som är gemensam för hela Europa med ett antal datum då planen ska presenteras och fastställas.  

Tågplanen för 2024 har fastställts i linje med de datum som gäller för hela Europa, vilket ger ett bra utgångsläge inför nästa år. Trafikverket har dessutom nått en god framförhållning i tågplaneringen för den trafik som behöver planeras om inför banarbeten. För denna planering ska vi leverera tidtabeller till tågbolagen 18 veckor i förväg. Under december levererar Trafikverket tidtabeller inför banarbeten i maj.

— Vi har ökat framförhållningen och nådde 18 veckor inför december. Detta har varit möjligt tack vare en enorm arbetsinsats av många medarbetare hos oss, och hos tågbolagen och underhållsentreprenörerna, säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik på Trafikverket.​​

Bättre förutsättningar för järnvägen under nästa år

Arbetet med tågplanen inför 2024 ger bättre förutsättningar för såväl resor som transporter under året som kommer och underlättar biljettsläpp i god tid. Sedan en tid tillbaka har det gått att boka biljetter för resor från jul och ända fram till påsk.

— Det har varit ett framgångsrikt arbete som ger bättre förutsättningar för järnvägen att leverera en tillförlitlig och punktlig trafik under nästa år. Vi kommer att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten ytterligare i våra leveranser, säger Anna Ericsson.

Omfattande tågplanering – digitalisering ger mer plats på spåren

Tågplanen för 2024 är omfattande med fler ansökningar om tåglägen från tågbolagen än något år tidigare. Totalt sett är det 52 tågbolag som kommer att bedriva trafik, jämfört med 47 stycken i den förra tågplanen.

— Att tillgodose alla dessa person- och godstransportörers önskemål och dessutom avsätta tid för allt nödvändigt underhåll är den stora utmaningen i planeringsarbetet. Det är ett gigantiskt pussel, och även det främsta skälet till att vi för ett år sedan införde ett nytt planeringssystem, säger Anna Ericsson.

Trafikverket hade fram till 2023 stegvis infört ett nytt digitalt system för tågplaneringen. Bytet var nödvändigt för att möta en kraftigt ökande trafikvolym och ett växande behov av underhåll.

—Vi ser att systemet har börjat leverera det som var avsikten när det infördes förra året, samtidigt fortsätter utvecklingen för att nå systemets fulla potential, säger Anna Ericsson.

Nya tidtabeller för järnvägstrafiken

I en ny tågplan kan det, för att rymma alla tåg och inplanerade banarbeten, ha gjorts ändringar vad gäller antal avgångar och avgångstider på vissa sträckor gentemot föregående år. De nya tidtabellerna för 2024 börjar gälla från och med söndag den 10 december.

— För den som ofta reser vid samma tid är ett tips därför att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i avgångs- och restider via det tågbolag man brukar resa med, avslutar Anna Ericsson.


Mer information i siffror:

  • En vanlig dag under 2022 reste 420 000 personer med något av de 3 200 persontåg som avgick. På samma spår kör 530 godståg varje dygn.
  • Långväga tågresor har ökat med 50 procent från 1990 till 2022, från 14 till 21 miljoner resor.
  • Det regionala tågresandet har ökat med 270 procent från 1990 till 2022, från 82 till 222 miljoner resor.