Logga in
Logga in

Så fungerar järnvägsunderhållet

I media pågår en granskning där man menar att bristande underhåll av spårväxlar gör att hundratals tåg de senaste åren har blivit sena. Här kan du läsa mer om hur Trafikverket arbetar med underhåll av växlar.

Det finns ett stort behov av underhåll i järnvägsanläggningen. Sedan några år pågår därför ett intensivt arbete med att rusta upp, bygga ut och modernisera vår järnväg som till stor del en gång byggdes för färre, lättare och långsammare tåg.

Idag går det fler tåg på spåren än någonsin tidigare. Med över 1 miljon persontåg och 150 000 godståg rullandes under ett kalenderår har trafiken fördubblats på bara några decennier. En av de delar i anläggningen som påverkas mycket av den stora trafikökningen är växlarna. Längs våra 14 200 km spår finns i dagsläget 10 600 växlar, varav 7 300 är utrustade med växelvärme. Livslängden för en växel är i normalfallet 30 till 40 år men genom att löpande byta enskilda komponenter kan livslängden bli betydligt längre än så.

Systematik i vår underhållsplan

Hur och när en växel ska underhållas, eller bytas ut, beskrivs i Trafikverkets underhållsplan. Den systematik vi utgår från bygger på idén om ett tillståndsbaserat underhåll där intervall för byten och underhåll styrs utifrån växlarnas tekniska status och tillstånd.

Det mest prioriterade arbetet med växlar är regelbundna säkerhetsbesiktningar. Det görs för att anläggningen ska vara säker att trafikeras. I de fall vi ser att trafiksäkerheten skulle kunna komma att påverkas avhjälps felen akut. Det är en del av Trafikverkets säkerhetsstyrning som aldrig tummas på.

Växlar och trafikpåverkan

För att minska påverkan på trafiken byts ofta delar ut istället för hela växeln. De innebär visserligen flera mindre underhållsåtgärder, men gör att trafikpåverkan inte blir lika stor som vid ett totalbyte. Om det visar sig att hela växeln ändå måste bytas är det ett arbete som vi alltid försöker samplanera med andra underhållsåtgärder för att minska trafikpåverkan för såväl person- som godstrafiken.

Växlar och punktligheten

I media redovisas att 400 tåg har blivit försenade på grund av att 80 växlar inte bytts ut i enlighet med gällande utbytesplaner. Skälet är att andra mer prioriterade åtgärder har gått före, då det finns ett stort underhållsbehov. Detta kan vi vara trygga i utifrån de principer som beskrivits ovan.

Varje år genomförs också i storleksordningen 20 000 banarbeten, varav 1 700 är så omfattande att de ingår i tågplanen. Genom att ha en hög grad av flexibilitet styr vi våra prioriteringar så att mer resurser läggs på underhåll av de mest belastade sträckorna som exempelvis södra och västra stambanan samt pendelstråken runt våra storstäder. Ett arbete pågår med att utveckla vårt underhållsprogram och se hur vi kan förstärka reinvesteringsarbetet rörande växlar.

Frågan om 400 försenade tåg under en två-årsperiod är viktig för Trafikverket, eftersom varje sent tåg kan få stor inverkan i enskilda människors möjlighet att få ihop sitt livspussel, och näringslivets möjlighet att transportera gods. Men det är alltid bra att sätta saker i relation till varandra. I det här fallet har media valt att titta på mindre en än halv promille av den totala trafiken.​

Fakta spårväxlar

En spårteknisk anordning som gör att ett spår förgrenar sig. De flesta växlar är tvåspåriga, men även trespårsväxlar och dubbla korsningsväxlar förekommer.

I en järnvägsväxel finns två rörliga växeltungor som styr in flänshjulen till det ena eller andra spåret samt ett hjärtstycke. I växlarna finns detektorer som talar om för signalsystemet att växeltungorna ligger i rätt läge.