Logga in
Logga in

Uppdaterad 29 december: Urspårning på Malmbanan

Trafikverket uppdaterar nu prognosen för trafikstart på Malmbanan efter urspårningen i Vassijaure. Utifrån rådande omständigheter sätts den nya prognosen till sista januari.

Ett malmtåg spårade ur på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik söndagen den 17 december. All trafik på Malmbanan norr om Kiruna är därför stoppad. Inga personer skadades under olyckan.

Urspårningen skedde vid Vassijaure. Det rör sig om ett fullastat malmtåg som spårat ur med flera vagnar.

– Under kvällen och natten har vi haft personal på plats i området för att avsyna anläggningen. Vi kan konstatera att vi har stora skador på räls, slipers, växlar och kontaktledning i Vassijaure. Dessutom finns omfattande skador på det norra snögalleriet (en slags tunnel som skyddar spåret). Vi har också sett att det finns skador på rälsen hela vägen på sträckan mellan Kopparåsen och Vassijaure, säger Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket.

Det handlar om en sträcka på drygt 10 kilometer som Trafikverket inspekterat under natten.

– Under dagen kommer vi att fortsätta att inspektera och bilda oss en uppfattning om skadornas omfattning. Vi kommer även att se över banan söder om Kopparåsen för att kunna göra en bedömning om var problemen uppkommit, säger Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket.

Det är mycket hårt väder på platsen nu och det ska fortsätta snöa under flera dagar. En mycket preliminär prognos är att trafiken kan komma att återupptas tidigast i början av januari. Ärendet är överlämnat till statens haverikommission som kommer att undersöka platsen. Ingen röjning kan påbörjas innan det arbetet är avslutat. Resenärer uppmanas att kontakta de tågbolag som de har bokat biljett med.

Uppdaterat 22 december: Tidskrävande återställning av Malmbanan

– Statens haverikommission (SHK) är fortfarande på plats i området och gör den dokumentation som de behöver för sin utredning. Det gör att vi ännu inte har fått tillgång till hela sträckan vilket gör att vi i nuläget inte har en heltäckande bild av omfattningen på skadorna. Det innebär att vi inte kan ge någon uppdaterad prognos om när trafiken kan återupptas, säger Simon Sunna, tf enhetschef järnväg nord vid Trafikverket och fortsätter

– Redan under natten mot fredag fick vi dock ett röjningsmedgivande från Statens haverikommission som innebär att vi kan påbörja röjning och återställning av sträckan mellan Torne hamn och Kopparåsen. Sträckan mellan Kopparåsen och Vassijaure kan vi dessvärre inte börja jobba på.

Trafikverket arbetar nu intensivt med att säkerställa leveranser av material för att kunna påbörja återställning så fort området blir tillgängligt.

– Vi har bland annat säkrat upp närmare 25 000 slipers som kommer att behövas vid återställningen. Utöver det kommer det att behövas räls, växelkomponenter och kontaktledning. Vi jobbar även intensivt med vår entreprenör och externa experter när det gäller att säkerställa att vi har personal och kompetens, så att vi utföra de jobb vi har framför oss. Det handlar om en sträcka på totalt 15 kilometer som ska återställas och det är helt klart en utmanande situation inte minst med tanke på det geografiska läget med vind och kyla, säger Simon Sunna, tf enhetschef järnväg nord vid Trafikverket.

Uppdaterat 27 december: Återställningsarbetet efter urspårningen på Malmbanan går in i nästa skede

Arbetet med att återställa järnvägen efter urspårningen söndagen den 17 december fortsätter. Haverikommissionen har lämnat rivningsmedgivande på hela sträckan, räl och slipers borstas fram under snön och byte av slipers har påbörjats. De delar av snögalleriet, i närheten av Vassijaure, som skadades har rivits och LKAB arbetar med att röja bort vagnar och pellets från olycksområdet.

Julhelgen blev inte som planerat för många av de som arbetar med återställandet. Istället för en lugn julhelg hemma så har arbetet fortsatt under krävande arbetsförhållanden med sträng kyla, vindar och även snöfall på platsen.

– En stor eloge till alla som arbetar med återställandet, säger Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket. Vi har gott samarbete med alla inblandade och det är god stämning trots de väderförhållanden som råder. Statens haverikommission har varit effektiva och gett oss röjningtillstånd allt eftersom. Vi har haft hjälp av norska BaneNor att snöröja norr om olycksplatsen, Kiruna kommun har lånat ut en större rastplats för upplag av slipers, LKAB har sin röjningpersonal på plats och vår entreprenör BDX gör ett oerhört bra jobb.

Omfattningen av urspårningen börjar bli allt tydligare. Omkring 25 000 slipers kommer behöva bytas. 12 stycken rälsbrott har hittills kunnat konstateras och även kontaktledning, växelkomponenter kablar är skadade och behövs bytas. Fortsatt inventering av skador pågår samtidigt som till exempel slipersbyte sker. Det snögalleri som delvis fått rivas kommer att laserscannas för att säkerställa att inget missats vid okulärbesiktningen.

Lördag den 23 december började de första sliprarna bytas. Cirka 10 000 sliprar har hittills transporterats till urspårningsplatsen. Ungefär 7 500 av dessa har transporterats från lager i Gällivare och resterande 18 000 kommer på lastbilar från leverantören i Långviksmon. Från Gällvare har transporterna skett med både lastbil och med hjälp av röjningslok – allt för att få sliprar till platsen så fort som möjligt.

På grund av väderförhållandena har en del av de maskinella resurser som funnits på plats fått användas för snöröjning. Såväl bemanningen som antalet maskiner beräknas tredubblas under veckan. Det kommer vara totalt ca 60 tekniker från hela landet som kommer upp för att arbeta med återställningsarbetet. Även om man har maskiner till hjälp så finns vissa moment som måste hanteras manuellt såsom borttagning av befästning och att justera slipern till rätt position.

– Vi har nu bytt cirka 3700 slipers på tre dagar. Det är ett oerhört högt tempo, berättar Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket. Det är vad man normalt klarar att byta under sommarförhållanden och det väder som råder i området är långt från sommarväder. Samtidigt pågår fortsatt inventering av skador och planering av kommande växelinläggningar, rälsbyten och vi kommer till exempel att laserscanna snögalleriet för att vara säkra på att vi inte missat något vid okulärbesiktningen.

Trafikverkets entreprenör BDX har mycket personal på plats och de har sett till att det finns både rastkurer och toaletter på plats så att personalen kan gå in och värma sig och undvika köldskador. Hittills har det gått enligt plan men det är fortfarande för tidigt att säga när hela sträckan kan vara återställd och trafik kan återupptas. Eftersom väderförhållandena påverkar i vilken takt som arbetet kan ske så kommer de närmsta dagarna väderprognoser vara särskilt intressanta för de inblandade.

Uppdaterad 29 december: Prognosen för malmbanan – sista januari

Trafikverket uppdaterar nu prognosen för trafikstart på Malmbanan efter urspårningen i Vassijaure. Utifrån rådande omständigheter sätts den nya prognosen till sista januari.

– Malmbanan efter urspårningen i Vassijaure. Sista januari känns som en rimlig tid att förhålla sig till set till utmaningar som fortfarande står inför. Men vi vill vara tydliga med att även denna prognos måste ses som preliminär och kan komma att uppdateras, säger Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket

Ett malmtåg spårade ur på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik söndagen den 17 december. All trafik på Malmbanan norr om Kiruna är sedan dess stoppad. Urspårningen skedde vid Vassijaure och det var ett fullastat malmtåg på väg mot Narvik som spårade ur. Inga personer skadades vid olyckan. Ungefär 15 km järnväg är skadat och arbetet med återställande pågår för fullt.

– Vi har fram till nu bytt närmare 6 000 slipers på sträckan mellan Tornehamn och Vassijaure. Samtidigt pågår fortsatt inventering av skador och planering av kommande växelinläggningar, rälsbyten samt återställning av kontaktledning. Den största utmaningen vi ser den närmaste tiden är dock vädret då det väntas bli temperaturer nedåt minus 30 grader i området. De som jobbar med återställningen har såhär lång gjort en grymt stark insats, men vi kommer aldrig att riskera någons hälsa, säger Simon Sunna, tillförordnad enhetschef järnväg nord vid Trafikverket.

Fakta

Ett malmtåg spårade ur på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik söndagen den 17 december. All trafik på Malmbanan norr om Kiruna är sedan dess stoppad. Urspårningen skedde vid Vassijaure och det var ett fullastat malmtåg på väg mot Narvik som spårade ur. Inga personer skadades vid olyckan. Ungefär 15 km järnväg är skadat och arbetet med återställande pågår.