Logga in
Logga in

Prydligt rekord för persontågen

Preliminära siffror visar att 83 018 av 91 267 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid under januari vilket gav en punktlighet på 91,0 procent.

Att efterfrågan på tågresor fortsätter öka syns tydligt när nu preliminära siffror för januari finns framme. För under den första hela månaden med den nya tågplanen sattes ett nytt prydligt rekord för antal framförda persontåg under en enskild månad. En del kan förklaras med förändrade trafikupplägg, men det mesta med en önskan från järnvägsföretagen om att köra fler tåg.

– Aldrig tidigare har det varit så många persontåg ute på spåren, och på samma spår rullade också mer än 14 000 godståg under januari. Detta stora tryck skapar så klart utmaningar på hur vi trafikleder och trafikplanerar, men framförallt är det glädjande att se hur efterfrågan på spårbundna resor och transporter fortsätter öka säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Januari blev en månad utan större incidenter, dock inträffade ett antal störningar i Stockholmsområdet som inte gick obemärkt förbi med tanke på att cirka en tredjedel av alla svenska persontåg ankommer till, avgår från eller passerar centrala Stockholm.

– Ett talande exempel på hur en störning påverkar är det signalfel som uppstod vid Huddinge den 25 januari. Under den tid det tog att lokalisera och åtgärda felet blev 176 tåg försenade. Eftersom det en vanlig vardag körs cirka 3 100 persontåg så får inte mer än 155 bli sena för att vi ska klara målet om en punktlighet på 95 procent. Så en enda lokal händelse längs våra 14 200 kilometer spår kan alltså göra att målet inte nås avslutar Anna Ericsson. Du kan läsa mer om signalfel nedan.

Längs spåren finns en rad olika system och funktioner som säkerställer att all teknisk utrustning fungerar som den ska. Men om något av dessa system ger en indikation på att något inte fungerar så har ett signalfel uppstått. Det är alltså inte signalen det är fel på, utan helt enkelt ett tecken på att något inte är som det ska i exempelvis en växel, i ett ställverk eller i en plankorsning. 

För dig som resenär är den vanligaste konsekvensen av ett signalfel att det blir förseningar. Under vissa förutsättningar kan trafikledningen i låg fart leda tågen förbi ett signalfel enligt särskilda säkerhetsregler. Inträffar signalfelet på ett dubbelspår kan ibland ett av de två spåren användas, men då måste alla tåg samsas på ett spår och växelvis turas om att passera platsen där felet inträffat.

Interaktiv karta: punktligheten för januari 2023

Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg

Grafbilder på punktligheten 

Punktligheten senaste 13 månaderna

Persontågens punktlighet de senaste 13 månaderna, från januari 2022 till januari 2023. Under perioden var punktligheten som sämst i mars 2022 (87,9 procent), och som bäst var den i januari 2022 (92,4 procent). Utfallet för januari 2023 blev 91,0 procent.

Punktlighet för januarimånaderna 2013–2022

Persontågens punktlighet under januarimånader från år 2013 fram till år 2023.  Lägst var punktligheten i januari 2016 (89,0 procent), och bäst var den i januari 2020 (95,3 procent). Utfallet för januari 2023 blev 91,0 procent.

Detaljerad information - januari i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 28 januari då 2 244 av 2 342 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 95,8 procent. Bästa vardag var tisdag 10 januari då 2 954 av 3 196 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,4 procent.

Lägst punktlighet hade torsdagen den 5 januari. Av 3 071 framförda persontåg ankom 2 700 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 87,9 procent var främst ett snöoväder över mellersta och västra Sverige.

Utfall 

 • Utfall punktlighet kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,5 procent
  Antal framförda: 49 868 Antal sent inställda*: 694
 • Utfall punktlighet medeldistanståg (regionaltåg): 89,3 procent
  Antal framförda: 33 702 Antal sent inställda*: 1 409
 • Utfall punktlighet långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 75,3 procent
  Antal framförda: 7 697 Antal sent inställda avgångar*: 281

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det första kvartalet 2023 publiceras i april. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

Jämförelse med förra årets punktlighet i januari

 • 64,7 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 2,3 procentenheter lägre än jan 2022.
 • 82,2 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) -2,0 procentenheter lägre än jan 2022.
 • 91,0 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) -1,4 procentenheter lägre än jan 2022.
 • 95,3 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) -0,8 procentenheter lägre än jan 2022.
 • 97,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) -0,5 procentenheter lägre än jan 2022.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,3 minuter och för försenade tåg 6,4 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest i januari

 • 25 jan: Signalfel efter banarbeten vid Huddinge/Stuvsta söder om Stockholm C.
 • 1–31 jan: Hastighetsnedsättning vid Björnlunda, Västra stambanan, söder om Stockholm C.
 • 1–31 jan: Spårfel/hastighetsnedsättning vid Knivsta söder om Uppsala C.
 • 20 jan: Växelfel/begränsad framkomlighet vid Blackvreten på Arlandabanan.
 • 13 jan: Rälsbrott/enkelspårsdrift Sundbyberg–Duvbo på Mälarbanan.
 • 31 jan: Problem med tekniska system.
 • 15 jan: Arbetsmaskin som spårat ut mellan Hässleholm - Sösdala.
 • 11 jan: Nedsatt hastighet Flemingsberg–Gnesta på grund av kraftiga stormbyar.
 • 30 jan: Uppkörd växel till spår 1–7 på Göteborg Central.
 • 4–5 jan: Snöstorm. Snö och is i växlar, främst i Närke, Hallsberg och Örebro.
 • 11 jan: Översvämningar/hastighetsnedsättningar Knivsta–Ekeby söder om Uppsala.
 • 26 jan: Signalfel vid Triangeln söder om Malmö Central.
 • 23 jan: Fordonsfel vid Lund, enkelspårsdrift Åkarp–Lund.