Logga in
Logga in

Fler behöver göra mer för att vi ska nå trafiksäkerhetsmålet 2030

Under förra året omkom 220 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är tio fler än år 2021. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Senare i vår redovisas de slutliga sifforna. Trafikverket, Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) gör en djupare analys av utfallet. Resultatet av analysen presenteras i maj på Trafikverkets webbsända trafiksäkerhetskonferens.
Antalet omkomna har ökat något i alla trafikantkategorier förutom bilister. 
Antalet mötesolyckor har ökat något 2021 och 2022 jämfört med de senaste åren, medan singelolyckor minskat under samma period.

− Vi är tillbaks där vi var före pandemin, men betydligt mer åtgärder krävs nu för att nå 2030-målet, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. 

Trafikverket genomför hastighetsmätningar på statliga vägnätet. Under förra året fortsatte trenden att medelhastigheten sänks något. Samtidigt kör ungefär hälften av alla trafikanter över gällande hastighetsgräns.

Flera omvärldsfaktorer påverkar utfallet

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. ​

Maria Krafft

– Trafiksäkerhetsarbetet har nått långt, men de senaste årens utveckling är inte enbart på grund av att systemet blivit säkrare. Det är flera omvärldsfaktorer som också påverkar utfallet - begynnande lågkonjunktur och höga bensinpriser har troligen en dämpande effekt.

Omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken ska fortsätta att minska

Regeringen har fattat beslut om ett halveringsmål för 2030. Det innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 133 och antalet allvarligt skadade ska ha minskat till max 3.100 till år 2030.
– Den prelimära siffran för 2022 överstiger nödvändig utveckling för att nå etappmålet 2030. säger Maria Krafft. Men utfallet kan variera från år till år; det är viktigare att se utvecklingen över tid. Vi behöver kraftsamla tillsammans med andra aktörer för att nå dessa mål och bidra till Nollvisionen - att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. 

Vi gör många insatser för att öka trafiksäkerheten

Trafikverket har initierat en ny aktionsplan för perioden 2022-2025. Det är 33 aktörer deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik. Under 2022 genomförde vi även kunskapshöjande webbinarier kopplat till aktionsplanen. 
Här är några exempel på vad Trafikverket gör:  

  • Mötesseparering
  • Anpassning av hastighetsgränser
  • Trafiksäkerhetskameror
  • Korsningsåtgärder
  • Säkra passager för oskyddade trafikanter
  • Åtgärder för ökad och säker cykling
  • Samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät