Logga in
Logga in

Dags att nominera till Trafikverkets Arkitekturpris

Nu kan du nominera projekt till Trafikverkets arkitekturpris 2023. Förslagslådan är öppen till den 20 augusti. Priset delas ut på Arkitekturgalan i Malmö i mars nästa år.

Resor och transporter påverkar luft, mark, vatten, människor, djur och natur. Därför är det viktigt att vi utformar och underhåller våra anläggningar på ett så hållbart sätt som möjligt.

Miljöer som är funktionella, hållbara och vackra

Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa väl gestaltade miljöer som är funktionella, hållbara och vackra, vilket uttrycks i Trafikverkets nyligen publicerade arkitekturstrategi.

– Arkitekturpriset bidrar till Trafikverkets ansvar som en förebildlig statlig myndighet och vi vill lyfta fram goda exempel på genomförda anläggningar, säger Lina Tomczak, juryns ordförande.
 

Trafikverkets arkitekturpris delas ut vartannat år till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning. Tävlingen omfattar anläggningar och miljöer för såväl person- som godstransporter. De nominerade förslagen kan vara såväl stora som mindre projekt. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation.

Alla projekt inom transportinfrastruktur kan nomineras

Nomineringen till Trafikverkets Arkitekturpris är öppen för alla projekt inom transportinfrastruktur, oavsett byggherre. Anläggningen ska däremot vara invigd eller öppnad för trafik under de senaste fem åren, 2018-2023. De inkomna förslagen bedöms utifrån de arkitektoniska kvaliteterna: skönhet, hållbarhet och funktion. Juryn väger även in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället i den slutliga bedömningen.

Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Tidigare års pristagare är Umeå Östra (2013), cirkulationsplatserna vid Täby centrum (2015), E6 Pålen-Tanumshede (2017), Angered Resecentrum (2019) och spårväg Lund-ESS (2021).