Logga in
Logga in

En intensiv arbetsvecka med numret 24 är genomförd

Under sju dagar genomfördes en mängd banarbeten på Södra stambanan. 35 mil av en av landets mest trafikerade sträckor stängdes av när Trafikverket använde ett nytt tillvägagångssätt för upprustning av järnvägen.

Det finns ett stort uppdämt behov av att underhålla järnvägen. Under vecka 24 byttes växlar och spår, kontaktledningar rustades och kommunikationsutrustning i ett 50-tal teknikhus på Södra stambanan och den anslutande Kust till kust-banan uppdaterades. Alltihop genom ett stort antal både större och mindre ihopsamlade arbeten som annars skulle behövts genomföras var för sig vid olika tidpunkter under året.

– Med vecka 24 använde vi ett nytt koncept, dels för att få till ett effektivt och smart  järnvägsunderhåll och dels för att påverka person- och godstrafiken så lite som möjligt. Hade vi inte samlat ihop de här banarbetena till en och samma vecka så hade de stoppat  resor och transporter punktvis över en längre period, säger Jenny Nilsson, Trafikverkets projektledare med ansvar för samordningen av veckan.

​En avstängning av en så hårt trafikerad sträcka som Södra Stambanan i en hel vecka passerar inte obemärkt förbi. Trafikpåverkan blir stor, med stopp och längre restider som följd. Busstrafik behöver ersätta tåg på vissa sträckor och tåg leds om via andra sträckningar än normalt.

Cirka 60 banarbeten genomfördes, men några arbeten drabbades av förseningar mot slutet och spåren kunde inte öppnas när det var tänkt, vilket orsakade ytterligare påverkan på tågtrafiken.

– Vi beklagar det stök som förseningarna i banarbetena orsakade. Men nu har vi genomfört dessa arbeten som var nödvändiga för att möta en ökande efterfrågan på resor och transporter och för att bättre skapa förutsättningar för en mer tillförlitlig och punktlig tågtrafik framöver, fortsätter Jenny Nilsson
 
Koncentrationen av en stor mängd banarbeten på Södra Stambanan under vecka 24 innebar en särskild kraftsamling under banarbetsåret 2023. Men Trafikverket fortsätter att rusta och modernisera järnvägen på flera sträckor runtom i landet under sommaren och hösten för att minimera antalet jobbiga stopp framöver. Till exempel arbetar vi på Västkustbanan, Kust till kustbanan mellan Almedal och Borås och på sträckor i Mellansverige och i Stockholmsområdet.