Logga in
Logga in

Låg punktlighet i spåren av olyckor

Preliminära siffror för maj 2023 visar att 74 208 av 84 490 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 88,7 procent.

En olycka kommer sällan ensam sägs det, ett uttryck som passar bra in på en summering av maj. Den olyckshändelse många säkerligen har kvar på näthinnan är den urspårning som skedde på Arlandabanan i slutet av månaden. Dessförinnan hade ett antal påkörningar, bränder och fordonshaverier också inträffat som fått en direkt påverkan på trafiken. En olycka av det ovanligare slaget var en kollision med ett stort antal kor som förirrat sig upp på spåren utanför Herrljunga.

– Först vill jag säga att jag är lättad över att ingen människa kom till allvarlig skada vid någon av dessa händelser. När det gäller Arlandabanan följer vi nu självklart händelsen och de utredningar som tar vid mycket noga även om banan inte ingår i de 14 200 kilometer spår vi förvaltar. För även om punktligheten är en stor och viktig fråga för förtroendet för järnvägen är det alltid säkerhetsaspekterna som väger tyngst när vi prioriterar i hur vi trafikleder, planerar och underhåller säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Obehöriga i spår fortsätter orsaka problem

Obehöriga i spår fortsätter vara ett reellt problem, och en källa till såväl förseningar som en bristande arbetsmiljö för förarna som inte har en chans att väja eller tvärnita om någon eller något oväntat dyker upp på spåren.

– Så här inför sommaren vill jag påminna om att vi är inne i en period av omfattande banarbeten, och ibland behöver vi då leda om trafik vilket gör att en del banor får mer trafik än vanligt. Så glöm inte att ta det säkra före det osäkra, och bara korsa spåren vid godkända övergångar. För spåren är för tågen, och ingenting annat. Hjälp oss gärna påminna de du tycker om att alltid ta den säkra vägen över spåren avslutar Anna. 

Grafbilder – persontågens punktlighet

Majmånader senaste 11 åren, 2013–2023 (RT+5) 

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under majmånader sedan 2013.
Antalet framförda persontåg har sedan 2013 ökat från 71 612 till 84 490.
Högst antal framförda persontåg under en majmånad är 88 281 vilket uppnåddes 2019.

Punktligheten de senaste 13 månaderna

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg de senaste 13 månaderna.

Maj i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 20 maj då 1 950 av 2 069 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 94,2 procent. Bäst vardag var tisdagen den 2 maj då 2 768 av 3 074 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 90,0 procent.

Lägst punktlighet hade onsdagen den 17 maj. Av 2 768 framförda persontåg ankom 2 397 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 82,1 procent var flera samverkande faktorer – bland annat ett trafikstopp begärt av räddningstjänsten på grund av en befarat påkörd person vid vid Solna, ett trafikstopp vid Lund på grund av en påkörd viadukt och ett tredje trafikstopp vid Sundbyberg där ett bomfel försenade trafiken. I det sistnämnda fallet valde resenärerna på ett stillastående pendeltåg att spontanevakuera tåget vilket förlängde störningen.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 90,9%
Antal framförda: 45 309

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 87,0%
Antal framförda: 32 026

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 72,1%
Antal framförda: 7 162

Observera att alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring akut inställda avgångar denna månad. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det andra kvartalet 2023 publicerasden 14 juli. I den statistiken räknas sent inställda avgångar som försenade.

Jämförelse med förra årets punktlighet i maj

 • 58,8 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 5,4 procentenheter lägre än maj 2022.
 • 77,4 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 3,5 procentenheter lägre än maj 2022.
 • 87,8 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 2,1 procentenheter lägre än maj 2022.
 • 93,5 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,1 procentenheter lägre än maj 2022.
 • 96,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,6 procentenheter lägre än april 2022..

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,9 minuter och för försenade tåg 7,0 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under maj

 • 3-11 maj: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättning söder om Malmö C.
 • 1-30 maj: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar mellan Gävle och Storvik.
 • 27-31 maj: Urspårning av ett Arlanda-tåg vid Blackvreten på Arlandabanan.
 • 15 maj: Problem med strömförsörjning / kontaktledning i Citytunneln.
 • 23 maj: Stopp för trafiken förbi Malmö godsbangård på grunda av olycka med farligt gods.
 • 1-31 maj: Spårfel / hastighetsnedsättningar / banarbete vid Mjölby.
 • 28 maj: Brand invid spårområdet vid Järna på Västra stambanan.
 • 29 maj: Signalfel / hastighetsnedsättning vid Sköldinge på Västra stambanan.
 • 1-31 maj: Spårfel i Gagnef på Dalabanan.
 • 1-31 maj: Banarbete / hastighetsnedsättningar vid Kollke på Västra stambanan.
 • 17 maj: Stopp i trafiken vid Solna på grunda av befarad personpåkörning.
 • 7 maj: Begränsad framkomlighet på grunda av spårfel söder om Uppsala.
 • 16-25 maj. Hastighetsnedsättningar vid Hällnäs på Stambanan genom övre Norrland.
 • 16 maj: Begränsad framkomlighet vid Huddinge, evakuering av ett stillastående tåg.
 • 17 maj Tågstopp vid Lund på grunda av en påkörd viadukt.
 • 3-9 maj: Begränsad framkomlighet på grunda av spårfel söder om Uppsala C.
 • 26 maj. Obehöriga i spårområdet vid Lund.
 • 6 maj: Obehöriga i spårområdet / påkörd person söder om Malmö C.
 • 8 maj: Avsyning av banan / hastighetsnedsättningar på grunda av befarat spårfel Tomteboda – Älvsjö.
 • 24 maj: Stopp i trafiken på grunda av. suicidal person i spårområdet vid Älvsjö.
 • 30 maj: Stopp i trafiken begärd av polisen på grunda av skjutning vid Solna.
 • 25 maj: Obehöriga i spårområdet vid Sollentuna.