Logga in
Logga in

Tidsfristen för vår avveckling av elleveranser från järnvägen till privata avtalskunder förlängs

Vi har i media bett om ursäkt för hur vi hanterat uppsägningen av de 28 privatpersoner som har kvar sin elanslutning mot järnvägens kraftförsörjningssystem. Nu behöver vi hitta acceptabla lösningar för de inblandade.

Vårt interna elnät är till för järnvägsdriften

Orsaken till uppsägningen är att Trafikverket, sedan länge, arbetar för att på sikt avveckla samtliga externa elanslutningar, till både privata och juridiska avtalskunder.

– Det här är inte helt enkelt, men i samband med omregleringen av järnvägen och avregleringen av elmarknaden har elleveransen för fastigheter och byggnader som sålts eller används till annan verksamhet övergått från att räknas som Trafikverkets interna leverans till att bli en extern leverans, förklarar Ulrika Honauer, chef för järnvägsunderhåll, Trafikverket.

Förväntad förändring i nuvarande förordning

Till halvårsskiftet 2023 förväntas en förändring införas i den förordning som reglerar den här typen av anslutningar. Det innebär i så fall att det blir upp till Trafikverket att avgöra elleveransernas framtid.

– Det är varken förenligt med vårt uppdrag eller med dagens lagstiftning att leverera el via anslutningar som inte gäller järnvägsdrift. Att en bostad är en del av järnvägsanläggningen är inte bra lösning, konstaterar Ulrika. Det finns oklarheter kring ansvaret för elsäkerheten och det kan medföra problem både för oss och de boende om en elolycka skulle inträffa. Därför står vårt beslut att avveckla leveranserna fast – men vi ser över tidplanen och hur vi kan stötta de boende med alternativa lösningar.

Inleder diskussioner med berörda för att hitta lösningar

Nu inleder vi samtal med de påverkade fastighetsägarna för att hitta lämpliga lösningar för att kunna avveckla vår elleverans till dem. På de platser där det behövs så kommer vi att förlänga leveranserna även efter 30 september så att detta kan lösas på ett rimligt sätt under 2024.

Vi har en dispens från Energimarknadsinspektionen för externa elleveranser som gäller till 2029-12-01.Förslaget om att ta bort kravet på dispens för dessa leveranser kom cirka ett halvår efter det att vi skickat breven om uppsägning. Kommande ändring i förordningen ger oss tid att hitta lösningar som är acceptabla för de inblandade. Vad det skulle kunna vara för lösningar vet vi inte idag, det får vi titta närmare på, avslutar Ulrika Honauer.

Bakgrund

I juli 2022 fick de berörda privatkunderna ett brev med en uppsägning av avtalet för elleveranser. Uppsägningstiden var förlängd med drygt ett år för att göra det möjligt att ordna ersättningsleveranser till hösten 2023. Kunderna finns främst i distrikt norr och några enstaka i distrikt mitt samt en anslutning i öst.