Logga in
Logga in

Ett prövande spårläge för persontågen

Preliminära siffror för april 2023 visar att 72 939 av 80 722 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 90,4 procent.

Även om punktligheten för persontågen ökade med två procentenheter under april jämfört med mars kan vi dessvärre blicka tillbaka på ännu en tålamodsprövande månad för resenärskollektivet. Utöver de årstidstypiska utmaningar som ofta uppstår under vårarna när tjälen går ur marken, vilket temporärt påverkar spårens läge och i förlängningen ger hastighetsnedsättningar, inleddes också en vild strejk samtidigt som lokförarbristen orsakade inställda avgångar.

– Att vi gör allt vi kan för att så snabbt som möjligt få ordning på trafiken är så klart en klen tröst när det egna tåget inte är i tid eller ändå värre - inte går alls. Men inget har nu högre prioritet för mig och mina kollegor än att skapa en bättre framförhållning och en högre tillförlitlighet för just nu har vi lite för många jobbiga stopp på olika fronter. Självklart ska man kunna lita på tåget som på många sätt är ett oöverträffat sätt att resa både smidigt, grönt och tryggt säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Färre vardagar i april

Under årets första månader har antalet avgångar varit fler än under rekordåret 2019, men i april bröts den trenden. En bidragande orsak, utöver strejk och lokförarbrist, var att vi under april bara hade 18 vardagar.

– Eftersom det en normal vardag avgår drygt 1000 fler persontåg än det gör på helger har vi haft färre tåg ute på spåren under april. Nu väntar en till långhelg, Kristi himmelsfärdshelgen, och precis som under påsken kommer vi ha många arbeten igång ute i spåren. Vi passar helt enkelt på att rusta upp och modernisera anläggningen när efterfrågan på resor är lägre för att minimera den påverkan våra jobb oundvikligen får på trafiken avslutar Anna Ericsson.

Grafbilder – persontågens punktlighet

Aprilmånader senaste 11 åren, 2013–2023 (RT+5) 

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under aprilmånader sedan 2013. Antalet framförda persontåg har sedan 2013 ökat från 71 612 till 80 722.

Punktligheten de senaste 13 månaderna

Diagrammet visar punktligheten för framförda persontåg under aprilmånader sedan 2013. Antalet framförda persontåg har sedan 2013 ökat från 71 612 till 80 722.

April i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 15 april då 2 001 av 2 095 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 95,5 procent. Bäst vardag var torsdagen den 27 april då 2 884 av 3 134 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,0 procent.

Lägst punktlighet hade tisdagen den 11 april. Av 2 980 framförda persontåg ankom 2 498 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 83,8 procent var flera samverkande faktorer – bland annat ett växelfel vid Duvbo på Mälarbanan, obehöriga i spårområdet längs Mälarbanan, strömlöst och brandlarm vid Uppsala C samt ett antal stillastående tåg med lokskador ute på linjen. I ett fall fick passagerarna evakueras till ett annat tåg.

Utfall punktlighet

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,6%
Antal framförda: 42 669
Antal sent inställda*: 1 960

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 89,3%
Antal framförda: 31 094
Antal sent inställda*: 743

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 75,0%
Antal framförda: 6 959
Antal sent inställda avgångar*: 143

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det första kvartalet 2023 publicerades i april. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

Jämförelse med förra årets punktlighet i april

 • 62,3 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 2,4 procentenheter lägre än april 2022.
 • 80,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 0,5 procentenheter lägre än april 2022.
 • 90,4 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,6 procentenheter högre än april 2022.
 • 95,1 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,0 procentenheter högre än april 2022.
 • 96,9 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,9 procentenheter högre än april 2022.

Genomsnittlig försening mars 2023

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,4 minuter och för försenade tåg 6,2 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under april

 • 1–30 april: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar Sandviken–Forsbacka mellan Gävle och Storvik.
 • 18–30 april: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Kungsgården mellan Gävle och Storvik.
 • 1–30 april: Hastighetsnedsättningar vid Kolke–Björnlunda på Västra stambanan söder om Stockholm C.
 • 1–30 april: Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Mjölby.
 • 25 april: Olja på spåren / spårhalka efter olycka vid Stockholm Odenplan.
 • 26 april: Elanläggningsfel vid Häggvik norr om Stockholm C.
 • 27–30 april: Avstängt spår / inga mötesmöjligheter vid Gagnef på Dalabanan.
 • 11 april. Växelfel / begränsad framkomlighet vid Duvbo på Mälarbanan.
 • 3 april. Signalanläggningsfel vid Hyllie söder om Malmö C.
 • 2 april: Tågkö efter att fartyg kört på gamla Årstabron, all trafik fick gå på nya bron.
 • 4–30 april: Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Näsberg på Malmbanan.
 • 13 april: Spårfel / enkelspårsdrift vid Tornhill på Södra stambanan norr om Malmö C.
 • 1–30 april: Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Sandträsk på Malmbanan.
 • 18–20 april: Slirspår / hastighetsnedsättning vid Iggesund söder om Hudiksvall.