Logga in
Logga in

Genare försenade persontågen i februari

Preliminära siffror för februari visar att 76 439 av 84 091 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 90,9 procent.

– Sammantaget var februari en månad med mycket trafik men utan större incidenter. Årets andra månad brukar historiskt sett vara rätt tuff med väderförhållanden som sliter på både anläggning och fordon. Att det är infrastrukturfel som är i majoritet i listan över händelser som påverkade punktligheten mest är därför inte så överraskande säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Dessvärre kan vi när siffrorna sammanställts också se att obehöriga i spår (Obis) ökar i omfattning. Av de 7 652 tåg som var mer än fem minuter sena till sin slutstation under februari var det 825 tåg som var sena just på grund av människor som av okänd anledning befinner sig i spårmiljön. Dessutom blev ytterligare 600 persontåg blev försenade med upp till fem minuter, vilket i rusningstrafik kan vara tillräckligt för att en resenär ska missa en anslutning och därmed riskera bli sen till ett möte, hämtning av barn eller en fritidsaktivitet.

– Tack och lov leder inte varje fall av spårspring till en olycka, men riskerna ”genarna” utsätter sig för är stora. Att de dessutom orsakar förseningar och därigenom får påverkan på ett stort antal människors vardag gör att det är ett beteende som måste få ett stopp. Tåg är tysta, snabba och har en lång bromssträcka. Förarna har ingen chans att stanna eller väja om någon är på spåret. Så det borde inte vara så svårt att förstå att spåren bara är för tågen, ingenting annat, avslutar Anna Ericsson.

Grafbilder – persontågens punktlighet

Februarimånader senaste tio åren, 2013-2023 (RT+5)

Persontågens punktlighet under februarimånader, från år 2013 fram till år 2023. Lägst var punktligheten i februari 2018 (88,9 procent), och bäst var den i februari 2020 (94,5 procent). Utfallet för februari 2023 blev 90,9 procent.

Persontågens punktlighet – senaste 13 månaderna

Persontågens punktlighet de senaste 13 månaderna, från februari 2022 till februari 2023. Under perioden var punktligheten som sämst i mars 2022 (87,9 procent), och som bäst var den i september 2022 (91,6 procent). Utfallet för februari 2023 blev 90,9 procent.

Detaljerad information – februari i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 12 februari då 2 243 av 2 317 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 96,8 procent. Bästa vardag var fredag 24 februari då 3 070 av 3 271 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,9 procent.

Lägst punktlighet hade måndagen den 6 februari. Av 3 198 framförda persontåg ankom 2 775 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 86,8 procent var tre incidenter i Stockholmsområdet (ett signalanläggningsfel i Stockholm City och obehöriga i spår vid Stockholm södra och i Rotebro).

Utfall puntklighet

 • Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,7 procent
  Antal framförda: 45 332 Antal sent inställda*: 604
 • Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 90,2 procent
  Antal framförda: 31 659 Antal sent inställda*: 806
 • Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 76,9 procent
  Antal framförda: 7 100  Antal sent inställda avgångar*: 142

  * Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det första kvartalet 2023 publiceras i april. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

Jämförelse med förra årets punktlighet i februari

 • 65,0 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 0,4 procentenheter högre än feb 2022.
 • 82,2 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – vilket är lika som feb 2022.
 • 90,9 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,1 procentenheter lägre än feb 2022.
 • 95,4 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,1 procentenheter högre än feb 2022.
 • 97,2 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 1,5 procentenheter högre än feb 2022.

Genomsnittlig försening februari 2023

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 2,1 minuter och för försenade tåg 6,0 minuter.

Enskilda händelser som påverkat mest 

Nedan listas de enskilda händelser som påverkat punktligheten mest under februari.

 • 7-16 februari: Spårväxelfel/hastighetsnedsättningar vid Älvängen norr om Göteborg C.
 • 14 februari: Spårväxelfel/enkelspårsdrifter / hastighetsnedsättning vid Stockholm Södra.
 • 1-28 februari: Banarbeten/hastighetsnedsättningar vid Björnlunda på Västra stambanan.
 • 23 februari: Tåg med hjulskada Malmö – Arlöv. Hastighetsnedsättning, avsyning av banan.
 • 27 februari: Stopp i trafiken mellan Älvsjö och Krigslida på grund av ett elfel.
 • 27-28 februari: Spårfel/korsande tågvägar vid Arlöv på Södra stambanan.
 • 22 februari: Spricka i en växel vid Stolpstugan på Västra stambanan, begränsad framkomlighet.
 • 27 februari: Signalfel/begränsad framkomlighet vid Ulriksdal norr om Stockholm C.
 • 6 februari: Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra och Rotebro.
 • 3 februari: Obehöriga i spår Eslöv – Örtofta. Stopp i trafiken.
 • 6 februari: Transmissionsfel/signalfel vid Vikingstad på Södra stambanan.
 • 9 februari: Växelfel vid Hjärup/enkelspårsdrift Åkarp – Lund.
 • 2 februari: Enkelspårsdrift Malmö – Lund på grund av ett stillastående godståg med lokskada.