Logga in
Logga in

Utsläpp från vägtrafiken minskade trots ökad trafik

Preliminär statistik för 2022 visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med fem procent förra året. Ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering kompenserade för ökad trafik.

– Det är positivt att så stor del av den energi som används inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar. 2022 ökade andelen från 26 till preliminärt 29 procent och det är rekord, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket. Det beror framförallt på höjd reduktionsplikt med en ökad andel HVO i diesel och en ökad andel förnybart i bensin. Trafikvolymen är i princip tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Andelen elbilar i nybilsregistreringen ökade från 18 till 32 procent. Även laddhybrider och energieffektivare icke laddbara bilar bidrog till minskade utsläpp. Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade till cirka 70 gram/kilometer, året innan var snittet 88 gram/kilometer.

Utvecklingen för lastbilar behöver snabbas på

Skiftet till en eldriven personbilsflotta nådde rekordnivåer i slutet av förra året. Nästa steg är elektrifieringen av vägtransporter där både fordon och laddinfrastruktur behöver utvecklas. Det kräver snabba, tydliga och långsiktiga förutsättningar samt en väl fungerande samordning.

Den 14 februari föreslog EU-kommissionen nya koldioxidutsläppsmål för nya tunga fordon från 2030 och framåt. Jämfört med 2019 års nivåer föreslår kommissionen en minskning av utsläppen för nya tunga fordon med 45 procent från 2030, 65 procent från 2035 och 90 procent från 2040.

Både elektrifiering och biodrivmedel behövs för att nå klimatmålen

Även med en mycket kraftig elektrifiering krävs att betydande mängder biodrivmedel används för att klara 2030-målet. Till 2045 är biodrivmedelsbehovet lägre i och med att elektrifieringen då hunnit slå igenom betydligt mer.

– Trafikverket bidrar till klimatmålet med ökad transporteffektivitet, inte minst genom stora satsningar på järnväg och laddinfrastruktur i glesbygd, säger Sven Hunhammar. Det är viktiga pusselbitar, men det mesta av det som krävs för att nå målen ligger utanför Trafikverkets mandat.

Sverige hade tidigare högst koldioxidutsläpp per kilometer för nya personbilar inom Europa men numera är det bara Norge och Island som har lägre utsläpp per personbil än Sverige.​

Klimatpåverkan från vägtrafik

Trafikverket redogör för slutsatser av siffrorna vad gäller klimatpåverkan från vägtrafiken

Om klimatmålen

Transportsektorn står idag för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Enligt etappmål 2030 ska utsläppen ha minskat med minst 70 procent, exklusive inrikesflyg, jämfört med 2010. Senast 2045 ska Sverige nå nollutsläpp.

Förra årets nivå låg på 31 procents minskning av växthusgaser jämfört med 2010, därmed är det 39 procent kvar till målet om 70 procents minskning 2030.

Det årliga PM:et över vägtrafikens utsläpp visar utvecklingen i förhållande till transportsektorns klimatmål och innehåller preliminära data. Slutlig redovisning av utsläppen sker i slutet av 2023 via Naturvårdsverket.