Logga in
Logga in

Höga flöden bakom låg punktlighet under oktober

Preliminära siffror för oktober 2023 visar att 73 339 av 85 046 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet för persontågen på 86,2 procent.

Under oktober månad kom persontrafiken framförallt att påverkas av stora mängder nederbörd. Dels kom ovanligt tidigt mycket snö som sedan snabbt smälte bort, dels en hel del regn. Allt detta vatten har mättat markerna och skapat höga flöden i vattendrag. Följden för oss som infrastrukturförvaltare blir att exempelvis banvallar på vissa sträckor riskerar att undermineras.

– När vi får den typen av höga flöden och mer eller mindre vattensjuka marker vi sett i höst behöver vi av säkerhetsskäl sänka hastigheten för trafiken. Även små sänkningar ger dessvärre omedelbara effekter på tågtrafikens förutsättningar att hålla sina tidtabeller vilket bidragit till en ovanligt låg punktlighet denna höst säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Nu är det bara en knapp månad kvar innan nästa års tidtabeller börjar gälla. Till skillnad mot situationen för ett år sedan har vi ett mycket bättre planeringsläge, vilket gjort att järnvägsföretagen kunnat släppa sina biljetter i god tid inför kommande helger. Att vi dessutom har två efterlängtade projekt, Malmö – Lund och Ängelholm – Maria, som öppnas för trafik nu i december värmer lite extra och gör att vi får ett välkommet tillskott i kapaciteten som på sikt ger möjlighet till fler tågavgångar.

– Det har varit ett tufft år som prövat både branschens, resenärernas och godstransportköparnas tålamod. Men vi är ingalunda nedslagna, utan är fast beslutna om att vända trenden för att nå en bättre tillförlitlighet och punktlighet. Det gör vi genom att vi fortsätta på den inslagna vägen där vi rustar upp, bygger ut och moderniserar Sveriges järnväg för att fortsätta vara framtiden på spåren avslutar Anna.

Anna Ericsson, chef verksamhetsområde Trafik.

Oktober i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 7 oktober då 1 951 av 2 047 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev 95,3 procent. Lägst punktlighet för en enskild dag hade fredag 20 september. Av 2 795 framförda persontåg ankom 2 230 sin slutstation i rätt tid. Att punktligheten stannade på låga 79,8 procent beror på störningar i alla våra tre storstadsområden, bland annat i Älvsjö samt på Göteborg C och Malmö C.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 90,6%
Antal framförda: 45 569

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 84,0%
Antal framförda: 32 083

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 69,6%
Antal framförda: 7 394

 • 53,3 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 9,1 procentenheter lägre än oktober 2022.
 • 73,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 6,6 procentenheter lägre än oktober 2022.
 • 86,2 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 4,2 procentenheter lägre än oktober 2022.
 • 93,0 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 2,2 procentenheter lägre än oktober 2022.
 • 95,9 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 1,3 procentenheter lägre än september 2022.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i september var 3,0 minuter och för försenade tåg 6,5 minuter.

(Alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring sent inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.)

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under oktober:

 • 9-28 okt:                           Banarbeten / hastighetsnedsättningar Örebro – Frövi.
 • 2-8 okt:                             Enkelspårsdrift mellan Lund och Klostergården.
 • 18-19 okt:                         Elanläggningsfel hos extern el-leverantör i Älvsjö orsakade                                                   strömavbrott i Stockholmsområdet.
 • 12-31 okt:                         Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Ängelholm.
 • 28 okt:                              Tekniska problem med Trafikverkets körordersystem.
 • 19-23 okt:                         Trasig växel / avstängt spår vid Skavstaby på Ostkustbanan.
 • 1-2 okt:                             Hastighetsnedsättningar vid Blackvreten på Arlandabanan.
 • 1-3 okt:                             Hastighetsnedsättningar vid Skurup på Ystad/Grevabanan.
 • 1-2 okt:                             Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Ösmo på                                                         Nynäsbanan.
 • 1-31 okt:                           Hastighetsnedsättning vid Härad på Svealandsbanan efter                                                   installation av ny växel.
 • 4 okt:                                 Elanläggningsfel vid Älvsjö, söder om Stockholm C.
 • 3-31 okt:                          Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Knivsta på                                                        Ostkustbanan.
 • 4 okt:                                Signalfel mellan Högdalen och Farsta Strand.
 • 2-19 okt:                          Banarbeten / slipersbyte / hastghetsnedsättningar                                                                Surahammar-Ängelsberg.
 • 24 okt:                              Avgrävd kabel vid banarbeten / signalfel mellan Linghem och                                              Linköping C.