Logga in
Logga in

Nu tillåter Trafikverket 34,5 meter långa lastbilar

Från den 1 december tillåter Trafikverket 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m, på ett utpekat vägnät.

Film om att Trafikverket nu tillåter 34,5 meter långa lastbilar

Från den 1 december 2023 tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät. De huvudsakliga fördelarna med långa lastbilar är egentligen desamma som för tunga lastbilar. Om godsmängden är densamma kommer en lång, eller tung, lastbil att ha möjlighet att transportera mer gods per lastbil (transportenhet). Detta resulterar i att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt Trafikverkets beräkningar innebär detta att vi kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med mellan 4 och 6 procent.

Om godsmängden är densamma kommer en lång, eller tung, lastbil att ha möjlighet att transportera mer gods per lastbil.

– Fördelarna med de längre lastbilarna är att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med mellan 4 och 6 procent, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Långa lastbilar medför även att transportkostnaden minskar, vilket stärker näringslivets konkurrenskraft.

Samverkan – en framgångsfaktor

Samarbetet mellan Trafikverket, näringsliv, kommuner och Transportstyrelsen är en förutsättning för att kunna öppna upp vägnätet för 34,5 m långa lastbilar på ett bra sätt, där lastbilar får tillgång till start- och målpunkter utan att behöva lasta om längs vägen.

– Vägnätet för långa lastbilar berör 160 kommuner och en majoritet av kommunerna öppnar sina vägar samtidigt som oss, utifrån det goda samarbetet som genomförts, säger Sandra Nordahl.

Utpekat vägnät

Aktuellt vägnätet består av ett huvudvägnät på cirka 450 mil väg och cirka 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd och dialog med de 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Totalt handlar det om cirka 590 mil statliga vägar som öppnas 1 december 2023. Utöver detta tillkommer även alla de kommunala anslutningsvägar som identifierats i samarbete med kommuner.

Omkörningar behöver planeras noggrant

Längre lastbilar innebär längre omkörningssträcka. Det har gjorts noggranna omkörningsstudier där man sett på hur mycket längre tid det tar att köra om längre fordon. Skillnaden är inte så stor.

– Det finns ingen generell ökad trafiksäkerhetsrisk kopplat till att fordonen blir nästan tio meter längre. Tvärtom, färre lastbilar i vägtrafiken innebär färre olyckor. Alla lastbilar som är längre 25,25 m är försedda med skylt fram och bak på fordonet. När trafikanterna ser skylten kan de förbereda sin eventuella omkörning på ett bra sätt, avslutar Sandra Nordahl.

Fordonsskylt för långa fordon. Foto: Transportstyrelsen