Logga in
Logga in

En sommar som spillde över på september

Preliminära siffror för september 2023 visar att 71 355 av 81 503 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 87,5 procent.

Persontrafiken under september månad påverkades till stor del av faktorer som spillde över från föregående månader. Exempelvis har urspårningen på Arlandabanan i maj fortsatt haft stor inverkan på trafiken, liksom kvardröjande effekter från skyfallen i augusti i form av översvämningar som i sin tur lett till inställda avgångar och hastighetsnedsättningar.

– Vi har haft vår beskärda del av extrema vädersituationer under året, och det påverkar så klart både det planerade och det mer akuta underhållsarbetet. Ibland måste vi prioritera om, i andra fall så tar arbetet lite längre tid än planerat. Under september har vi haft ett stort antal arbeten igång ute i spåren vilket får en påverkan då trafik måste ledas om eller samsas på ett spår, säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Obehöriga i spår fortsätter dessutom vara ett reellt problem. Under september försenades knappt 1000 persontåg så pass mycket att de anlände mer än fem minuter efter sin tidtabell.

– Spåren är för tågen, och ingenting annat. Ta alltid det säkra före det osäkra, respektera bommar och varningssignaler och korsa bara spåren vid godkända övergångar. Var inte en genare som gör att tågen kommer fram senare, avslutar Anna.

 

September i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade lördag 16 september då 1 924 av 2 048 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 93,9 procent. Lägst punktlighet hade fredagen 1 september. Av 2 928 framförda persontåg ankom 2 393 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 81,7 procent var flera samverkande faktorer – bland annat ett stopp i Skåne begärt av Polisen på grund av ett misstänkt föremål, ett spårfel i Halmstad, en trasigt lok i Kimstad och en olycka utanför Nyköping.  

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 89,7%

Antal framförda: 43 862

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 87,0%

Antal framförda: 31 287

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 74,9%

Antal framförda: 6 354

Alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring akut inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2023 publicerasden 26 oktober. I den statistiken räknas sent inställda avgångar som försenade.

 • 55,9 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 11,4 procentenheter lägre än september 2022.
 • 75,4 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 8,0 procentenheter lägre än september 2022.
 • 87,5 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 4,1 procentenheter lägre än september 2022.
 • 93,9 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,8 procentenheter lägre än september 2022.
 • 96,4 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 1,0 procentenheter lägre än september 2022.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i september var 2,8 minuter och för försenade tåg 6,3 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under september:

 • 1 - 30 september: Hastighetsnedsättningar vid Blackvreten på Arlandabanan efter urspårning 27 maj.
 • 1 - 4 september: Banarbeten / enkelspårsdrifter på sträckan Kävlinge-Landskrona.
 • 1 - 30 september: Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Sävast söder om Boden.
 • 5-7 september: Spårväxelfel / hastighetsnedsättning vid Ekeby strax norr om Uppsala C.
 • 1- 6 september: Översvämningar / hastighetsnedsättningar på sträckan Dingtuna-Kolbäck.
 • 29 - 30 september: Kontaktledningsfel / fel på hjälpkraften på sträckan Mosås-Örebro.
 • 1 - 30 september: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Ösmo på Nynäsbanan.
 • 1 - 30 september: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar på sträckan Söderbärke-Fagersta.
 • 1- 30 september: Hastighetsnedsättningar vid Smedjebacken mellan Ludvika och Fagersta.
 • 23 - 26 september: Banarbeten / hastighetsnedsättningar på sträckan Vikingstad-Linköping.
 • 11 - 12 september: Signalanläggningsfel vid Burlöv strax norr om Malmö.
 • 22 - 30 september: Banarbeten / ej konflikthanterade tåg mellan Lund och Arlöv.
 • 23 sep: Kabelbrand / spänningslöst vid Sunderbyns Sjukhus i närheten av Luleå.