Logga in
Logga in

Ur spår var årets sommartid

Preliminära siffror för sommaren 2023 visar att 196 875 av 227 160 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid under perioden juni till augusti. Punktligheten blev 86,7%.

– Att det blev en minst sagt blöt avslutning på sommaren visar statistik över hur många gånger vi under en augusti-månad normalt har översvämning som förseningsorsak. De senaste tio åren har det i augusti i genomsnitt varit lite drygt 300 avgångar som berörs, men i år var motsvarande siffra 1 800. En sådan extrem toppnotering går så klart inte obemärkt förbi, utan för en direkt påverkan på regularitet och punktlighet säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Även för tågresenärer har årets sommar haft svårt att leva upp till förväntningarna. Det har gått färre tåg än det normalt gör under sommarmånaderna, och de tåg som rullat har haft en punktlighet under det normala.

– Att det efter en lång och stadig ökning av antalet framförda persontåg kommer ett hack i kurvan är inte så konstigt. En tröst är dock att minskningen inte beror på en minskande efterfrågan. De främsta orsakerna till att det gått färre tåg och att de tåg som körts har haft en lägre punktlighet än vanligt går att hänföra till lokförarbrist, till inställda avgångar på grund av extremväder och till att vi genomfört rekordmånga banarbeten säger Anna Ericsson.

Flera händelser som påverkat punktligheten

De händelser som dock haft störst inverkan på punktligheten är två urspårningar. Den första inträffade redan den 27 maj då ett tåg spårade ur söder om Arlanda. Urspårningen gjorde att såväl banunderbyggnad som spår och växlar skadades. Under sommaren har det bara gått att passera urspårningsplatsen via enkelspår vilket gjort att tåg behövt gå med reducerad hastighet. Återställningsarbete pågår ännu, och först i början av oktober beräknas banan vara helt återställd.

Den andra urspårningen inträffade strax söder om Hudiksvall den 7 augusti då kraftiga skyfall skapade en helt ny bäckfåra vilket kom att underminera banvallen. Tack vare ett intensivt arbete i väglös terräng kunde spåren ändå snabbt återställas, men under cirka två veckor var trafiken längs norrlandskusten mycket begränsad.

– När det som i år har skett många stora och nödvändiga banarbeten blir de spår som är öppna extra störningskänsliga då de trafikerats av fler tåg än vanligt. Drabbas vi då av andra incidenter, vilket kan vara obehöriga i spår eller översvämningar, blir punktligheten lidande. Men satsningarna är nödvändiga för att järnvägen ska kunna möta den efterfrågan och förväntan som finns. Vi vill och ska leverera en punktlig och tillförlitlig trafik avslutar Anna.

Anna Ericsson

Anna Ericsson, chef verksamhetsområde Trafik.

Sommaren i siffror

Sommarens punktligaste dag inföll på midsommarafton 23 juni. Av 1951 framförda persontåg ankom 1 806 sin slutstation i rätt tid. Punktligheten blev 94,6 procent. Lägst punktlighet inföll bara någon dag innan då den 21 juni blev en ovanligt olycksdrabbad onsdag. Av 2 794 framförda persontåg ankom 2 257 sin slutstation i rätt tid, främst på grund av flera signalfel och incidenter med obehöriga i spår i Stockholmsområdet. Sammantaget stannade punktligheten på 80,8 procent.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 90,1%
Antal framförda: 121 095

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 85,9,0%
Antal framförda: 87 483

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 70,4%
Antal framförda: 18 992

(Alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring akut inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2023 publiceras den 26 oktober. I den statistiken räknas sent inställda avgångar som försenade).

 • 58,4 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 5,7 procentenheter lägre än juni–aug 2022.
 • 76,2 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 5,0 procentenheter lägre än juni–aug 2022.
 • 86,7 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 3,2 procentenheter lägre än juni–aug 2022.
 • 93,1 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,3 procentenheter lägre än juni–aug 2022.
 • 95,7 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,7 procentenheter lägre än juni–aug 2022.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i sommar var 3,2 minuter och för försenade tåg 7,7 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under sommaren

 • 1 juni–31 aug:                         Hastighetsnedsättningar vid Blackvreten på Arlandabanan efter urspårning 27 maj.
 • 7 augusti–-31 aug:                   Hastighetsnedsättningar vid Iggesund på Ostkustbanan efter urspårning 7 augusti.
 • 18 juni–2 aug:                         Banarbeten / hastighetsnedsättningar mellan Norrköping och Nässjö.
 • 1 juni–31aug:                          Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Kimstad på Södra stambanan.
 • 20 juni–14 aug:                       Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Gammelstad mellan Boden och Luleå.
 • 10 juni–22 juli:                        Banarbeten / hastighetsnedsättningar vid Sävast söder om Boden.
 • 16–17 aug:                              Elanläggningsfel vid Alingsås på Västra stambanan.
 • 22–23 aug:                              Signalanläggningsfel vid Malmö Godsbangård.
 • 13–14 aug:                              Översvämningar / hastighetsnedsättningar vid Linddalen på Västra stambanan.
 • 17–31 aug:                              Översvämningar / hastighetsnedsättningar vid Ervalla på Bergslagsbanan.
 • 28–31 aug:                              Översvämningar / hastighetsnedsättningar Dingtuna-Kolbäck på Mälarbanan.
 • 7–31 aug:                                Översvämningar / hastighetsnedsättningar vid Tällberg på Dalabanan.