Logga in
Logga in

Mars spår en utveckling i rätt riktning

Preliminära siffror för mars visar att 80 407 av 89 503 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet för persontågen på 89,8 procent.

Efter en på många sätt tuff vinterperiod verkar det gå att spåra en försiktig optimism. För under mars tog punktligheten flera steg i rätt riktning, och dessutom avgick fler tåg än det någonsin gjort under en mars-månad. En starkt bidragande orsak till den positiva trenden var att kortdistanstågen, ett segment som står för drygt hälften av all persontrafik på järnvägen, gått mycket bättre än på länge. Men allt går dessvärre inte åt rätt håll.

– Under mars försenades nästan 2000 tåg på grund av obehöriga i spår, så jag upprepar mitt budskap från förra månaden. Prata med era barn. Påminn kollegor, vänner och familj om att inte gena över järnvägsspår, smita under nedfällda bommar eller klättra på vagnar. Att det försenar tåg och påverkar förarnas arbetsmiljö är i sig allvarligt, men det är i första hand en fråga om liv och död. Tågen kan inte stanna eller väja, så alla vi andra måste respektera de varningssignaler och den skyltning som finns säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Om det vi nu ser är en början på en efterlängtad islossning för punktligheten väntar samtidigt en helt annan typ av lossnande när vinter övergår i vår. Det handlar om tjällossning som tillsammans med höga flöden får påverkan på banvallarnas bärighet. Konsekvensen kan bli att vi av säkerhetsskäl tillfälligt måste sätta ned hastigheterna vilket får en direkt påverkan på operatörernas möjlighet att hålla tidtabellerna.

– Det är bara ett exempel på att varken vi eller branschen slå oss till ro. Även om allt färre avgångar ställs in, och de tåg som framförs också blir allt punktligare, återstår mycket arbete för att trafiken verkligen ska gå som tåget och att vår samlade leverans till resenärer och godstransportköpare blir den vi vill avslutar Anna.

Mars i siffror

Högst punktlighet under månaden hade helgen 23–24 mars då sammanlagt 4 345 av 4 577 framförda tåg nådde sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för denna lördag och söndag blev därmed 94,9 procent. Lägst punktlighet under månaden hade måndag 18 mars då framförallt två incidenter i Stockholmsområdet fick många tåg att bli sena. Totalt ankom 2 394 av 2 991 persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 80,0 procent.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,0 procent.
Antal framförda: 49 079.

Utfall Medeldistanståg (regionaltåg): 87,5 procent.
Antal framförda: 33 198.

Utfall Långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 73,1 procent.
Antal framförda: 7 039.

Jämförelse mellan ankomst och tid i tidtabell

 • 64,1 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 4,7 procentenheter högre än mars 2023.
 • 80,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 2,8 procentenheter högre än mars 2023.
 • 89,8 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 1,4 procentenheter högre än mars 2023.
 • 94,6 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,8 procentenheter högre än mars 2023.
 • 96,6 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,6 procentenheter högre än mars 2023.

Den genomsnittliga förseningen för samtliga persontåg var 2,5 minuter, och för försenade persontåg 6,9 minuter.

Alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring akut inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under mars 2024:

 • 1-31 mars: Spårfel med begänsad framkomlighet / hastighetsnedsättning vid Knivsta.
 • 1-31 mars: Hastighetsnedsättningar på grund av höga vattennivåer i spårområdet på Värmlandsbanan..
 • 1-31 mars: Hastighetsnedsättningar vid Sprängsviken på Ådalsbanan.
 • 1-31 mars: Hastighetsnedsättningar vid Brännberg söder om Boden.
 • 1-4 mars: Underhåll av infrastrukturen på Malmö C, begränsad kapacitet.
 • 2 mars: Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra.
 • 7-8 mars: Begränsad famkomlighet vid Björnkulla på Västra Stambanan p.å grund av spårväxelfel.
 • 7-9 mars: Begränsad framkomlighet Malmsjö – Björnkulla på grund av trasigt stillastående lok.
 • 18 mars: Brand i transformatorstation i Solna. Tågstopp / spänningslöst under släckningsarbetet.
 • 18 mars: Obehöriga i spårområdet / påkörd person söder om Stockholm C.
 • 18-19 mars: Nedriven kontaktledning vid Järna söder om Stockholm C.
 • 20 mars: Obehöriga i spårområdet vid Solna.
 • 20-26 mars: Uppkörd / skadad växel vid Viarp norr om Ängelholm.
 • 27 mars: Obehöriga i spårområdet vid Malmö godsbangård.
 • 27-28 mars. Spårväxelfel / begränsad framkomlighet vid Rotebro norr om Stockholm C.