Logga in
Logga in
Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket, tar emot utmärkelsen

Universitet uppmärksammar Trafikverkets chefsarkitekt

Trafikverkets Johan Folkesson utnämndes i veckan till årets SLU-alumn. Utmärkelsen ges av Sveriges lantbruksuniversitet till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär.

– Jag blir jätteglad och hedrad. Jag ser det som ett privilegium att få arbeta med relationen mellan människa och landskap. Att få en sådan här utmärkelse av universitetet som gett mig min kunskapsgrund är verkligen hedrande, säger Johan.

Juryns motivering

"Landskapsarkitekt Johan Folkesson har gjort en framstående insats inom sitt område genom att lyfta landskapsarkitekturens möjlighet att bidra till en gestaltad livsmiljö. Genom nyfikenhet, driv och nätverkande har Johan utvecklat landskapsarkitekturens bidrag till samhällsutvecklingen både i Sverige och internationellt, till exempel inom transportsektorn.

Med stort engagemang har Johan utvecklat ett konstnärligt förhållningssätt till landskapsarkitekturen, landskapsarkitektkåren och ämnet. Johan bidrar på ett förtjänstfullt sätt till framstegen inom forskning och utbildning vid SLU. 

Genom sitt aktiva deltagande i kurser och sitt engagemang för att stödja doktorander, är Johan en utmärkt förebild för våra studenter."

På Trafikverket jobbar arkitekter främst som specialiststöd i projekten, men också inom långsiktig planering, strategiskt och som chefer. Att skapa väl gestaltade miljöer som är funktionella, hållbara, vackra och som utgår ifrån människors behov är en del av samhällsutvecklingen. Arkitekturen har en viktig roll i transportsystemet – det handlar om det som trafikanter och resenärer möter varje dag.

Arkitektur och sociala hållbarhet

Kolla in vår film där Johan Folkesson och Monika Levan förklarar hur social hållbarhet är relaterat till arkitektur, och hur vi jobbar för att tillgängliggöra offentliga platser och väva in estetik i byggandet av nya projekt.

Läs också om arkitekt Minéia Frazao och hur hon tycker att det är att jobba på Trafikverket.

På väg till jobbet, del 14 – så är social hållbarhet relaterat till arkitektur

Johan och Monika jobbar som arkitekter. Det är ett av över 150 yrken som finns på Trafikverket. De förklarar hur social hållbarhet är relaterat till arkitektur, och hur vi jobbar för att tillgängliggöra offentliga platser och väva in estetik i byggandet av nya projekt.