Logga in
Logga in

Januari tar en osmickrande pallplats i modern punktlighetshistoria

Preliminära siffror för januari 2024 visar att 72 902 av 88 541 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet för persontågen på 82,3 procent.

Att livet som tågresenär var motigt under januari är inget overstatement. Inställda och försenade tåg i kombination med hårda kalla vindar gjorde att perronglivet nog kändes tuffare än på länge. Och dessvärre ger statistiken känslan rätt. När månaden summeras blev punktligheten för januari den tredje lägsta för en enskild månad sedan januari 2001 - vilket är så långt tillbaka vi har statistik. Bara två andra vintermånader, vilka bägge inföll vargavintern 2010, nådde en en lägre andel av persontågen sin slutstation i tid.

– Vi vet att det blir vinter varje år, och förbereder oss på alla sätt. Men ur ett järnvägsperspektiv har det inte varit vilken vinter som helst utan vi får gå tillbaka många år för att se en liknande kombination av sträng kyla, snöfall och stormar. Men för att inte de som tror på järnvägen ska misströsta alldeles vill jag betona att det under januari ändå framfördes cirka 25 000 fler persontåg än vad det gjordes vintermånaderna 2010 säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Förutom den påverkan snö och kyla haft har även ett annat område bidragit till den för januari iskalla punktligheten. Obehöriga i spår gjorde att nära 2000 tåg försenades.  

– Punktligheten är summan av flera olika faktorer, vilket inte minst innevarande vinter visat. Därför har jag stor tilltro till branschsamarbetet TTT vars arbete för att vässa samarbetet ligger helt rätt i tiden. Tillsammans kan och ska vi vända på trenden så alla de som fortsätter välja tåget får en bättre upplevelse avslutar Anna.

Januari i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade söndag 28 januari då 2 161 av 2 307 framförda tåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag dag blev 93,7 procent.                                                                                                                

Lägst punktlighet var det tisdag 16 januari. Av 2 916 framförda persontåg ankom 1 999 sin slutstation i rätt tid vilket ett gav punktlighetsresultatet på låga 68,6 procent. En starkt bidragande orsak var att fyra tåg på grund av fordonsfel blev stillastående vilket gav stor påverkan på trafiken på västra stambanan samt i Stockholmsområdet.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 89,0%
Antal framförda: 50 183

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 84,4%
Antal framförda: 31 482

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 68,5%
Antal framförda: 6 694

 • 53,0 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 11,7 procentenheter lägre än januari 2023.
 • 70,9 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 11,3 procentenheter lägre än jan. 2023.
 • 82,3 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 8,7 procentenheter lägre än jan. 2023.
 • 89,5 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 5,8 procentenheter lägre än jan. 2023.

92,9 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 4,1 procentenheter lägre än jan. 2023.
Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i januari var 4,6 minuter och för försenade tåg 9,9 minuter.

Observera att alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring sent inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under januari:

 • 1-31 jan: Återkommande spårväxelfel vid Skavstaby, enkelspårsdrifter / begränsad framkomlighet.
 • 3-22 jan: Omfattande signalfel efter en brand i ställverk mellan Boden och Luleå.
 • 19 jan: Signalanläggningsfel vid Årstaberg / Älvsjö på Västra Stambanan.
 • 1-31 jan: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Knivsta norr om Stockholm.
 • 26-27 jan: Spricka i en växel vid Blackvreten på Arlandabanan, enkelspårsdrift / hastighetsnedsättning.
 • 1-31 jan: Hastighetsnedsättning vid Härad på Svealandsbanan efter installation av ny växel.
 • 9 jan: Obehöriga i spår i Sollentuna norr om Stockholm.
 • 7 jan: Obehöriga i spår i Solna norr om Stockholm.
 • 15-16 jan: Dåligt spårläge / växelfel / enkelspårsdrift Stolpstugan-Katrineholm.
 • 4-5 jan: Snöstorm Trafikcentralsområde Malmö.
 • 3 jan: Begränsad framkomlighet Rotebro - Norrviken p.g.a. stillastående tåg med varmgångslarm / bromsfel.
 • 5 jan: Begränsad framkomlighet Björnkulla - Malmsjö p.g.a.stillastående tåg som behövde evakueras.
 • 23 jan: Begränsad framkomlighet Kimstad - Fiskeby p.g.a. stillastående tåg som behövde evakueras.
 • 11 jan: Signalfel mellan Kimstad och Gistad p.g.a. avgrävd OPTO-kabel.
 • 19-20 jan: Signalfel på båda spåren mellan Västerås och Dingtuna.
 • 22 jan: Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra.
 • 19 jan: Begränsad framkomlighet norr om Stockholm p.g.a. storm / snö / is.
 • 14 jan: Snöstorm Trafikcentralsområde Göteborg.
 • 9 jan: Obehöriga i spårområdet vid Lund.