Logga in
Logga in

Klart för trafikstart på Malmbanan

Cirka två månader av återställningsarbete under extrema väderförhållanden är snart till ända. Tisdag den 20 februari, klockan 07.00 ska godstrafiken återupptas på Malmbanan efter urspårningen i Vassijaure.

– Det känns enormt skönt att vi äntligen börjar närma oss mållinjen i detta jätteprojekt. Alla inblandade som jobbat med återställningen har gjort en heroisk insats och slitit i både kyla, snö och stormvindar, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Under de senaste dagarna har ett antal testkörningar av sträckan genomförts. Ett lok med malmvagnar har i olika hastigheter och mer eller mindre lastat kört för att se hur järnvägsanläggningen håller.

– I samband med testkörningarna har vi gjort kontroller och mätningar av hur järnvägen klarar belastningen. Testerna visar att vi nu kan släppa på godstrafiken på urspårningssträckan, men med restriktioner så som hastighetsnedsättningar för att kunna trafikera under så säkra förhållanden som möjligt, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Ingen persontrafik på sträckan

Det beslut som Trafikverket fattat om trafikstart gäller endast godstrafiken. Ingen persontrafik kommer att bedrivas på sträckan innan vi bedömer att vi har ett slutjusterat spår. Vi tar beslutet att inte tillåta persontrafik för minska risken för personella skador och ta hänsyn till att bansträckningen går genom en svårtillgänglig miljö om behov av evakuering skulle uppstå. 

Fortlöpande kontroller och åtgärder kommer att ske under olika temperatur- och väderförhållanden under trafikering. Kontroller och åtgärder kommer att prioriteras under den tid vi inte har ett slutjusterat spår.

– Vi har inte möjligheten med den snö och is som finns på platsen att inspektera varje detalj av spåret som vi skulle ha gjort i normalfallet vid en besiktning inför ibruktagande av järnvägen. En sådan omfattning av besiktning skulle innebära en trafiköppning först i juni. Det är inte ett alternativ för våra operatörer eller för oss. Säkerheten kommer alltid först. När det gäller persontrafiken är den känsligast för störningar, därför kan vi inte tillåta persontrafik ännu. Vi vill inte tvingas till evakueringar där det kan vara långt till närmaste väg, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Sedan urspårningen den 17 december då ett fullastat malmtåg spårade ur med flera vagnar har 60–100 personer arbetat dygnet runt. 26 000 slipers och kilometervis av räls och kontaktledning är utbytta.

– Vi har återställt banan under extrema väderförhållanden, människor och maskiner har arbetat i temperaturer på nedåt – 30 och i snöoväder och storm. Våra entreprenörer tillsammans med Trafikverkets personal har gjort en otrolig insats. En stor eloge till alla som på olika sätt bidragit till att vi nu kan öppna för godstrafik. Vi har gjort något unikt tillsammans och hade inte lyckats utan ett gott samarbete och hårt arbete från alla parter, Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Video: Följ med i tåget som testkör banan

Syntolkning: Ett tåg med några malmvagnar färdas längs Malmbanan i låg hastighet. Från förarhytten följer man det återställda spåret med snötäckta fjällvärlden i bakgrunden. Tåget kör också genom ett snögalleri. I slutet av filmen åker tåget fram till Vassijaure station.