Logga in
Logga in

Skyltfonden: ett drivhus för att få projektidéer om trafiksäkerhet att spira

Vad har utveckling av bilbarnstolar för små spädbarn, effekten av ABS-bromsar på motorcyklar och säkrare skor i vinter gemensamt? Jo, dessa tre projekt har alla fått medel från Skyltfonden för att utvecklas.

Det finns många goda projektidéer inom trafiksäkerhet. Och här kan Trafikverket, via Skyltfonden, stötta med medel så att en organisation, en forskare eller en privatperson kan testa och utveckla sina projekt och innovationer. Helt enkelt medel för att få goda idéer att växa sig starka.

De senaste tio åren har Trafikverket, via Skyltfonden, delat ut cirka 100 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet.

Pengar för mindre projekt som max tar två år

Till skillnad från Trafikverkets traditionella forskningsverksamhet, så har Skyltfonden lite friare upplägg som kan stötta idéer som man vill utveckla eller testa utan att det behöver vara ett utpräglat forskningsprojekt. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidsplanen för varje projekt bör därför inte överstiga två år.

Alla kan ansöka om bidrag

Två gånger om året delar Skyltfonden ut medel till olika projekt, vår och vinter. Alla är välkomna att söka medel från Skyltfonden för sina idéer: innovatörer från såväl universitet, organisationer som företag och innovatörer som är privatpersoner. Alla utom trafikverksanställda kan ansöka till Skyltfonden.

Ansök senast den 1 mars för att komma med i denna ansökningsomgången.

– Vi välkomnar innovativa projektansökningar som bidrar till trafiksäkerhet i vägtrafiken, säger Trafikverkets Ylva Grufman, ansvarig för Skyltfonden. Vi kanske inte kan hjälpa dig att komma i mål men i alla fall en god bit på väg. Det kan vi göra genom att ge dig stöd när du exempelvis tar fram en första prototyp eller en förstudie. Sen finns också möjlighet att ansöka om stöd för en fortsättning i projektet.

Pengarna kommer från personliga registreringsskyltar

Pengar till Skyltfonden kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar. Det finns cirka 25 000 personliga skyltar ute i trafiken. Det är Transportstyrelsen som hanterar försäljningen av personliga fordonsskyltar.

Vill du veta mer om exemplen i ingressen?

Säkrare skor i vinter

Att fabrikanter, återförsäljare och konsumenter kan identifiera greppvänliga skor driver utveckling av säkrare produkter och möjliggör väl underbyggda konsumentval. Skyltfonden finansierar en studie för att skapa ökad kunskap kring fotgängarnas halkning vid vinterväglag, vilket branschen efterfrågar. RISE utreder detta.

Test för utveckling av bilbarnstolar för små spädbarn

Förstudie om trafiksäkerhet för små spädbarn – verktyg för utveckling av bilbarnstolar.

Nyfödda skall färdas tryggt och säkert på sitt livs första bilresa, oavsett om de är förtidigt födda eller extremt små. Idag kan små nyfödda inte åka bil hem från BB på ett trafiksäkert sätt eftersom bilbarnstolarna inte utvecklats för att passa dem. Projektets syfte är att förse tillverkare av bilbarnstolar med verktyg så att de kan utveckla passform och skydd för små spädbarn. Lightness by design har fått medel från Skyltfonden och arbete pågår.

Effekten av ABS-bromsar på motorcyklar

Projektet från 2008 som genomfördes av Vectura (numera Sweco) med stöd av Skyltfonden har bidragit till att ABS-bromsar (dvs. låsningsfria bromsar) tidigt införts på motorcyklar i Sverige. Projektet har haft stor betydelse för trafiksäkerheten och bidrog till en EU-reglering av ABS-bromsar på motorcyklar 2016. Med ABS-bromsar på motorcyklar, minskar risken att omkomma eller skadas allvarligt med cirka 30 − 50 procent. Idag har cirka 70 procent av motorcyklar i Sverige ABS-bromsar och dessa står enbart för cirka 30 procent av dödsolyckorna.