Logga in
Logga in

54 miljoner euro till svenska projekt

Nu är CEF-utlysningen om Militär Rörlighet beslutad. Den 23 januari beslutades att fem svenska projekt får tilldelning.

Totalt innebär detta cirka 54 miljoner euro i EU-bidrag till svenska aktörer. CEF-sekretariatet samverkade med Försvarsmakten i samordningen av ansökningsomgången. Av de fem projekten som får tilldelning står Trafikverket bakom tre: åtgärder på Malmbanan (Sikträsk, Sävastnäs, Murjek), utbyggnad motorväg E4 Kånna-Ljungby och Olskroken planskildhet (järnväg) i Göteborg. EU-stödet används till projektens genomförande och innebär inte någon ändring av de aktuella pågående projekten.

Vidare står Halmstads kommun bakom en ansökan om väganslutning mellan E6:an och hamnen i Halmstad, vilket underlättar transporter till och från hamnen. Sundsvalls kommun står bakom en ansökan om förstärkta broanslutningar till Tunadalshamnen i Sundsvall, vilket möjliggör tyngre transporter.

Samtliga tilldelade svenska projekt bedömdes ha stor nytta både för militära och civila transporter.

Totalt tilldelas 807 miljoner euro till 38 projekt. Sveriges andel av tilldelningen är ca 7 % av total budget, samt ca 13 % av antalet projekt. I den här utlysningen kunde samtliga 27 EU-länder söka från samma pott.