Logga in
Logga in

Årets lägsta punktlighet så vitt vi kan se

Preliminära siffror för december 2023 visar att 73 225 av 87 772 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet för persontågen på 83,4 procent.

En på många håll snörik december fick persontågens punktlighet att sjunka i takt med att temperaturerna föll till långt under noll i stora delar av landet.

– December kom, trots ljuspunkter som en ny tågplan och öppnandet av nya spår, att bli en tuff månad för hela järnvägsbranschen och därmed också för resenärerna i form av försenade tåg och inställda avgångar. Det myckna snöandet och den ihållande kylan påverkade både spår och fordon och mycket tid fick läggas på snöröjning och avisning säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

I det vintriga klimat som rådde under månaden sökte sig dessutom ofta vilt upp på spåren för att lättare komma fram.

– Att älgar inte inser riskerna med att gena över spåren är en sak, men att så många människor fortfarande inte förstår att spåren enbart är för tågen är minst sagt frustrerande. Enbart genande försenade över 1000 persontåg i december, så kan vi inte ha det avslutar Anna.

December i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade söndagen den 31 december. På månadens sista dag ankom 2 035 av 2 142 framförda tåg ankom sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 95,0 procent.

Lägst punktlighet hade måndagen 4 december. Av 2 860 framförda persontåg ankom 2 046 sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultatet på 71,5 procent. Den främsta bidragande orsaken var tre havererade och stillastående tåg som fick stor påverkan på trafiken runt Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 89,7%
Antal framförda: 48 004

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 79,0%
Antal framförda: 32 512

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 61,6%
Antal framförda: 7 256

 • 53,7 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 7,7 procentenheter lägre än december 2022.
 • 71,7 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) - är 7,4 procentenheter lägre än december 2022.
 • 83,4 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 5,3 procentenheter lägre än december 2022.
 • 90,4 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 3,3 procentenheter lägre än december 2022.
 • 93,6 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 2,2 procentenheter lägre än december 2022.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i december var 3,4 minuter och för försenade tåg 9,0 minuter.

Observera att alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring sent inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under december:

 • 5-8 dec: Rälsbrott och två spårväxelfel vid Stockholm Odenplan.
 • 1-7 dec: Återkommande spårväxelfel / enkelspårsdrift vid Skavstaby norr om Stockholm C.
 • 20-21 dec: Begränsad framkomlighet vid Häggvik norr om Stockholm C på grund av en spricka i en växel.
 • 14-17 dec: Begränsad framkomlighet mellan Björnlunda - Sparreholm på grund av ett trasigt stillastående tåg.
 • 1-31 dec: Hastighetsnedsättning på Svealandsbanan efter installation av ny växel.
 • 1-31 dec: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Knivsta.
 • 28 dec: Omledningar / hastighetsnedsättningar på grund av stillastående tåg med hjulSpårfel / sprickor i rälen mellan Knivsta och Myrbacken
 • 25-27 dec: Dåligt spårläge / hastighetsnedsättningar vid Kvarnängen på Nynäsbanan.
 • 1-31 dec:  Enkelspårsdrift Orrskog – Skärpan, Tierp på grund av stora snömängder.
 • 7 dec:  Obehöriga i spårområdet vid Malmö Central.
 • 3 dec:  Begränsad framkomlighet vid Rotebro p.g.a. snö/is.
 • 19 dec: Obehöriga i spårområdet vid Herrljunga C.
 • 13-14 dec: Elfel / kontaktledningsfel vid Göteborgs Central.
 • 7-8 dec: Fel vid plankorsning vid Högdalen på Nynäsbanan.