Logga in
Logga in

Nytt förslag för stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Att resa kollektivt ska vara tryggt. Därför behöver järnvägs- och kollektivtrafikskyddet stärkas enligt det regeringsuppdrag som redovisas idag. Ett förslag är en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd. 

I augusti 2023 höjdes terrorhotnivån i Sverige. Trafikverket och Transportstyrelsen fick samma månad i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Järnvägs- och kollektivtrafik är i hög utsträckning öppna system där det rör sig mycket människor. Det innebär att systemen är känsliga för attacker och attentat av olika slag.

– Vi har nu analyserat behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. Vår uppfattning är att det behövs bindande regler för att stärka skyddet. Det räcker inte med frivilliga eller stödjande åtgärder för att lösa de utmaningar som finns i dag, säger Björn Frid, uppdragsledare Trafikverket.

För att ge skyddsarbetet inom järnvägs- och kollektivtrafiken mer tyngd, göra det mer likvärdigt och proaktivt föreslår Trafikverket och Transportstyrelsen att en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd tas fram:

– Vi ser att det görs många bra saker redan idag, men att det krävs mer systematik för att säkerställa att järnvägs- och kollektivtrafiken är fortsatt trygg för resenärerna. En ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd kommer att tydliggöra för aktörerna vad som förväntas av dem, säger Michael Stridsberg, uppdragsledare, Transportstyrelsen.

Nytt nationellt program och två utredningsförslag

Utöver lagförslaget föreslås flera andra åtgärder. Ett sådant är att ett nationellt program tas fram för järnvägs- och kollektivtrafiksskydd, som ska göra ansvaret tydligt och skapa en gemensam inriktning.

Två förslag till finns med i utredningen, men båda kräver mer utredning. Det ena handlar om kontaktvägar för allmänheten som vill  uppmärksamma avvikelser eller avvikande beteenden. Det andra om att vissa bestämmelser i ordningslagen behöver ses över.