Logga in
Logga in

SJ tar över nattågstrafiken till övre Norrland från Vy Tåg

Trafikverket har tilldelat SJ uppdraget att bedriva trafiken på sträckan Stockholm–Narvik för perioden 15 december 2024 till 13 december 2025 med option på ytterligare ett år.

Vy Tåg har ansvarat för nattågstrafiken till övre Norrland sedan december 2020. Trafikverket och Vy Tåg har kommit överens om att inte förlänga avtalet för trafikåren 2025 och 2026. För att säkerställa en smidig övergång och minimera påverkan på resenärerna, har Trafikverket genomfört en direkttilldelning till SJ.

Nattågstrafiken är viktig för turism och näringsliv i övre Norrland

SJ har gedigen erfarenhet av nattågstrafiken på sträckan, som de senast bedrev fram till december 2020 när Vy Tåg tog över.

– Det är viktigt med en fungerande interregional kollektivtrafik och tillgänglighet i hela landet, även när de kommersiella förutsättningarna saknas, och det är därför positivt att SJ tagit på sig uppdraget att tillhandahålla det säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket.