Logga in
Logga in
Rälsarbeten pågår under midnattssolen. Foto: Tony Armstrand, Trafikverket

Trafikstart för persontrafik på Malmbanan

Från och med 17 juni återupptas persontrafiken norr om Vassijaure efter vinterns urspårningar. Trafikverket har under de senaste månaderna jobbat intensivt för att få en robust och säker järnväg.

Efter de två urspårningarna vid Vassijaure, Malmbanan i vintras gjordes ett jättejobb för att få trafiken att rulla igen. Sedan den 6 mars har godstrafiken kunnat trafikera den urspårningsdrabbade sträckan, men persontrafiken har av säkerhetsskäl inte gjort det.

– Det känns otroligt skönt att vi nu äntligen kan släppa på all trafik på sträckan. Alla inblandade har gjort sitt yttersta för att bli klara enligt den prognos vi satte. Nu har vi en godkänd järnvägsanläggning, säger Simon Sunna sektionschef järnväg vid Trafikverket.Efter trafikstarten för godstrafiken har ett intensivt arbete pågått på bandelen. Parallellt med det omfattande kontrollprogram som upprättades har ungefär 30 000 meter räls bytts ut. Vi har även kompletterat med ny ballast och sliprar har bytts ut. Spåret har spårriktats och vi har även neutraliserat rälsen, vilket innebär att man ser till att rälsen inte har några spänningar i sig vilket kan resultera i solkurvor.

– Vi hade en problematik med solkurvor på sträckan för några veckor sedan. Detta var vi dock inställda på att det skulle kunna ske med tanke på de stora temperaturskillnaderna, säger Simon Sunna.Eftersom godstrafiken har trafikerat samtidigt som arbetet utförs så har Trafikverkets entreprenörer endast haft sju timmar per dygn att arbeta på plats. Om vi hade utökat banarbetstiden till exempelvis elva timmar per dygn, hade vi varit tvungna att ställa in ett antal tåg varje dygn.

– Trots alla dessa arbeten och utmanande förutsättningar har vi lyckats bli klara enligt vår prognos. Vi är tacksamma över hur många som anmält sitt intresse för att vara med i ett sådant här komplicerat återställningsarbetet. Utan er hade vi inte lyckats få alla tåg på banan igen, säger Simon Sunna.