Logga in
Logga in

Obehöriga i spår och aprilväder bakom bakslag för persontågens punktlighet

Preliminära siffror för april visar att 79 203 av 89 600 framförda persontåg nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet för persontågen på 88,4 procent.

Efterfrågan på tågresor fortsätter öka, och under april sattes enligt preliminära siffror i år ett nytt prydligt rekord för en enskild april-månad med 89 600 framförda persontåg (den tidigare toppnoteringen var 82 800). Dessvärre fortsatte inte punktligheten på samma inslagna rekord-väg, utan backade med 1,4 procentenheten till 88,4 procent.

– Enligt bondepraktikan väntar sju bakslag innan vintern helt ger upp sitt järngrepp. I år har även järnvägen fått sin beskärda del av bakslag efter en tids positiva signaler. Under årets första vårmånad hade vi flera incidenter med obehöriga i spår, i synnerhet under Valborg, men även aprilväder i form av stormar och snöfall. Övergången till en ny årstid har under april även färgats av tjällossning och snösmältning, två fenomen som påverkar banvallarnas bärighet och ofta leder till temporära hastighetsnedsättningar vilket påverkar punktligheten berättar Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Ytterligare en faktor som drog ner punktligheten var att många av de större störningarna under april inträffade runt våra tre storstadsområden samt på Södra och Västra stambanan, det vill säga järnvägssystemets mest trafikerade stråk och sträckor.

– April blev en olycksdrabbad månad där det förutom flera fall av obehöriga i spår även skedde två urspårningar och två plankorsningsolyckor. Med den trafikutveckling vi har med allt fler persontåg som rullar på våra spår påverkar varje enskild incident många fler tåg än tidigare. Runt storstäderna kan det i rusningstid räcka med att ett tåg blir bara någon minut sent innan det får effekter även på andra tåg avslutar Anna Ericsson.

April i siffror

Högst punktlighet under månaden hade lördagen 20 april då 2 260 av 2 404 framförda tåg nådde sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för denna lördag blev därmed 94,3 procent.

Lägst punktlighet under månaden hade tisdag 30 april då 2 790 av 3 293 nådde sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 84,7 procent. Den främsta orsaken till det låga utfallet var obehöriga i spår. Ett exempel var det som skedde vid Stockholm Södra där ett flertal barn / ungdomar uppehöll sig i spårområdet. En försökte dessutom ta sig upp i farlig närhet av kontaktledningen vilket gjorde att strömmen fick brytas på sträckan Stockholm – Älvsjö för att förhindra en olycka.

April är normalt årets bästa månad ur ett punktlighetsperspektiv med ett snittresultat för åren 2001 till 2024 på 92,3 procent. Allra punktligast gick tågen 2020, men detta pandemi-år avgick ”bara” 69 645 persontåg jämfört med de 89 600 som avgick i år. April 2001 framfördes 50 502 persontåg, vilket innebär att trafikutvecklingen så här långt under 2000-talet är minst sagt häftig. Plus 77 procent.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,3 procent.
Antal framförda: 49 077.

Utfall Medeldistanståg (regionaltåg): 85,5 procent.
Antal framförda: 32 942.

Utfall Långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 69,2 procent.
Antal framförda: 7 112.

Jämförelse mellan ankomst och tid i tidtabell

  • 61,1 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 1,2 procentenheter lägre än april 2023.
  • 78,7 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 2,2 procentenheter lägre än april 2023.
  • 88,4 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 2,2 procentenheter lägre än april 2023.
  • 93,8 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 1,3 procentenheter lägre än april 2023.
  • 96,0 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,9 procentenheter lägre än april 2023.

Den genomsnittliga förseningen för alla tåg i april var 2,8 minuter och för försenade tåg 7,2 minuter.

Alla uppgifter är preliminära. Av datatekniska skäl redovisas inga uppgifter kring akut inställda avgångar. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under april 2024:

1–7 april: Hastighetsnedsättningar Hallsberg-Vretstorp i samband med banarbeten.
1–30 april: Planerat banarbete vid Sunderbyns sjukhus på sträckan Boden–Luleå
1–30 april: Begränsad framkomlighet / hastighetsnedsättningar vid Knivsta på grund av dåligt spårläge.
4 april: Signalanläggningsfel / trafikstopp vid Malmö C.
11 april:Obehöriga i spår vid Malmsjö på Västra Stambanan.
12 april: Obehöriga i spår vid Årstaberg söder om Stockholm C.
14-16 april: Begränsad framkomlighet vid Linköping på grund av urspårat sliptåg.
18 april: Signalställverksfel vid Lund.
22–23 april: El-, och kontaktledningsfel vid Göteborgs C.
22–24 april: Hastighetsnedsättningar Karlstad-Skåre på grund av dåligt spårläge.
23 april: Signalanläggningsfel vid Sundbyberg norr om Stockholm C.
26 april: Obehöriga i spårområdet/stopp för trafik vid Årstaberg söder om Stockholm C.
26 april: Förseningar med anledning av planerat banarbete vid Malmö godsbangård.
29–30 april: Nedriven kontaktledning vid Hässleholm.
30 april: Obehöriga i spårområdet vid Stockholm Södra.