Logga in
Logga in

Klart för trafikstart vid Vassijaure på Malmbanan

Återställningsarbetena längs urspårningssträckan är nu klara. Därför tidigarelades trafikstarten på Malmbanan, och det första godståget kunde släppas på sträckan klockan 21:00 den 6 mars, istället för 16:00 den 7 mars.

Efter allt arbete med att reparera spår, kontaktledning och signalteknik var klart, har sträckan avsynats och man har provkört sträckan.

– Tillsammans med LKAB har vi stresstestat järnvägen, det vill säga, vi har kört fram och tillbaka på spåret med ett tåg med några lastade vagnar i olika hastigheter. Därefter har vi gjort ytterligare avsyningar och kontroller längs spåret för att säkerställa att allt ser bra ut, säger Håkan Äijä, krisledare vid Trafikverket.

Trafikverkets entreprenör kommer enligt plan fortsatt vara på plats, för att fortsätta med vår kontrollplan där de besiktigar sträckan två gånger per dygn. Det råder fortsatt nedsatt hastighet på sträckan (40 km/h) och av säkerhetsskäl kommer ingen persontrafik att tillåtas.

– Alla som jobbat i området de senaste dygnen har gjort ett jättejobb. Jämfört med den förra urspårningen så har vi haft betydligt mindre att återställa samt att vädret i området har varit gynnsamt, säger Håkan Äijä, krisledare vid Trafikverket.

Här stresstestas och provkörs Malmbanan

Mätvagnen provkör sträckan vid Vassijaure innan den kan öppna.