Logga in
Logga in

Persontrafik på Malmbanan från 18 juni

Trafikverket beslutade idag att öppna den urspårningsdrabbade sträckan vid Vassijaure på Malmbanan för persontrafik tidigast 18 juni. Detta förutsatt att spåret slutjusterats.

– Säkerheten kommer alltid först och för att möjliggöra en start för persontrafiken krävs ett slutjusterat spår. Vi förstår att många hoppats på en tidigare start men den slutliga återställningen av banan behöver ske under vissa väderförhållanden och kan därför inte påbörjas innan viss dygnstemperatur uppnåtts och tjälen gått ur marken, säger Helena Eriksson regiondirektör Norra regionen vid Trafikverket.

Återställningen efter urspårningarna är gjord under extrema förhållanden. Då bansträckningen går genom en svårtillgänglig miljö kan det uppstå problem om evakuering skulle krävas. Sannolikheten för händelser är liknande för gods- och persontrafik, men konsekvensen blir större vid händelser med persontrafik.

– Vi vill nu presentera ett datum då persontrafiken åter kan börja trafikera Malmbanan norr om Björkliden. Detta för att tågoperatörer, turistnäring och resenärer ska få möjlighet att utifrån förutsättningarna bättre kunna planera sin verksamhet och sina resor, säger Helena Eriksson regiondirektör Norra regionen vid Trafikverket.

I dagsläget går persontrafiken sträckan upp till Björkliden.

Trafikverket jobbar med en omfattande handlingsplan där vi kontrollerar spåret efter att godstrafiken släpptes på den 6 mars. Kontroller och åtgärder kommer också att ske löpande under olika temperatur- och väderförhållanden under trafikering.