Logga in
Logga in
Natoflaggan hissades på Trafikverkets huvudkontor i Borlänge under måndagen.

Trafikverkets civila beredskap en viktig del av Nato

– Vår civila beredskap är oerhört viktigt för Nato, för att stärka samhällets förmåga, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Natomedlemskapet bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa. Att Sverige den 7 mars blivit medlem i försvarsalliansen Nato, innebär att Sverige deltar fullt ut i Natos verksamhet och beslutsfattande. Det betyder också att Sverige står upp för alliansens värdegemenskap: frihet, demokrati och rättsstatens principer.

Sveriges transportinfrastruktur är en central del av den civila beredskapen inom Nato

Det civila beredskapsarbetet inom Nato är centralt för försvarsförmågan. Arbetet syftar till att stärka samhällets förmåga att kunna motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som till exempel en hybridattack, avbrott i kritisk infrastruktur, naturkatastrofer och ytterst ett väpnat angrepp. I grunden handlar det om att kunna upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner som tillgång till mat och vatten, vård, transporter, energi och kommunikation.

– Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för den fortsatta uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga det militära och civila försvaret, säger Roberto Maiorana.

Natomedlemskapet kommer att påverka det svenska civila försvarets utformning och roll vad gäller uppgifter, krav och kostnader, inklusive anpassning och bidrag till Natos civila beredskapsarbete.

Sverige har mycket att bidra med som allierad. Det svenska totalförsvarskonceptet har väckt intresse inom alliansen.

Trafikverket och transportsektorn är en del av Sveriges bidrag inom alliansen med att ge, ta emot och transitera värdlandsstöd. Detta kommer innebära förändrade volymer, knutpunkter och stråk, vilket i sin tur påverkar Trafikverkets planering och operativa hantering i fred, kris samt höjd beredskap och ytterst i krig.