Logga in
Logga in

Sammanfattande texter från podden Klar för körkort?

På denna sida hittar du sammanfattande texter som beskriver innehållet i varje poddavnitt av Klar för körkort?

Du börjar din körkortsresa med att fixa körkortstillstånd. Du ansöker om det på Transportstyrelsens hemsida.

Om du vill börja övningsköra hemma, måste du och den som ska vara din handledare gå en introduktionsutbildning. Det kan du göra på en trafikskola. Om du enbart övningskör på trafikskola krävs ingen introduktionsutbildning.

Se till att boka både teoriprovet och uppkörningen i tid. Du kan boka båda proven samtidigt, men se till att ha gott om tid mellan proven. Teoriprovet måste nämligen vara godkänt innan du gör din uppkörning. Om du klarar teorin har du fyra månader på dig att klara uppkörningen.

För att få göra teoriprovet behöver du ha gjort två riskutbildningar, riskettan och risktvåan.

Se till att plugga teori och övningsköra parallellt. När du kan köra självständigt så är du förmodligen redo för teoriprov och uppkörning.

När det är dags för teoriprovet är det viktigt att komma ihåg att ta med giltig legitimation. Du ska svara på 70 frågor och provtiden är 50 minuter.
Även vid uppkörningen behöver du visa legitimation. Under körprovet ska du visa att du kan manövrera bilen och hantera olika körsituationer både i stadstrafik och på landsväg.

Kom ihåg, öva mycket, både på körning och teori. Genom att vara väl föreberedd kommer du att klara proven! Lycka till med ditt körkort!

Gäster: Katarina Törnberg, förarprövare. Annelie Nettelbladt, provförrättare. Programledare: Maja Hadzic

För att få göra ditt teoriprov behöver du ett körkortstillstånd och ha gjort riskettan och risktvåan Kom ihåg att plugga mycket inför provet, varva gärna teori och övningskörning så att du kommer väl förberedd. På provdagen är det bra att komma minst 30 minuter i förväg så att du hinner ta ett foto till ditt körkort innan provet. Du behöver ha med dig giltig legitimation.

Teoriprovet täcker dessa områden: fordonskännedom och manövrering, miljö, trafiksäkerhet, trafikregler och personliga förutsättningar. Under provet, som består av 70 frågor, sitter du vid en datorskärm och svarar genom att välja rätt svarsalternativ. Du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 52 frågor. Efter provet får du direkt veta om du är godkänd. Om du inte klarar provet får du ett mejl med områden att öva mer på. Kom ihåg att det är viktigt att förstå teorin och inte bara memorera svaren.

Bra att veta: Alla som skriver provet får olika frågor men med samma svårighetsgrad. Ordinarie teoriprov finns på många olika språk, du väljer språk när du bokar ditt prov. Om du behöver göra ett anpassat prov, till exempel muntligt prov, teoriprov med förlängd provtid eller med tolk kan du ansöka om det här på vår hemsida.

Stort lycka till på ditt teoriprov!

Gäster: Henrik Fahlcrantz, teoriprov. Annelie Nettelbladt, provförrättare. Mirjam Boukachabia, körkortstagare. Programledare: Maja Hadzic.

Anpassade teoriprov är för dig som har behov av särskilt stöd. Det kan handla om att du har svårigheter med att läsa, skriva, koncentrera dig, eller har en diagnos som ADHD eller autism. Då kan du ansöka om att göra ett anpassat teoriprov. Det kan handla om muntligt prov, förlängd provtid eller prov med tolk.

Du ansöker på vår hemsida. Du behöver ett intyg från till exempel en speciallärare eller logoped som kan styrka ditt behov av anpassat prov.

Om du har svårt att hinna med och läsa frågorna på ordinarie provtid kan du ansöka om att få förlängd provtid, vilket innebär 75 minuter istället för 50 minuter som är den vanliga provtiden.

Du kan också ansöka om att göra provet muntligt. Då finns det två olika varianter att välja mellan. Det ena är muntligt bedömningsprov och det andra är muntligt uppläst prov. Bedömningsprovet passar dig som föredrar att förklara med egna ord, medan det upplästa provet är för dig som föredrar att välja svar från en skärm.

Teoriprovet finns på många olika språk. Du väljer språk när du bokar ditt prov och du behöver inte ansöka om det. Om provet inte finns på ditt språk eller om du har lässvårigheter finns också möjlighet att göra provet med tolk.

Kom ihåg att förbereda dig väl inför teoriprovet, oavsett vilken typ av prov du väljer. Att förstå varför du svarar som du gör är viktigare än att bara memorera svaren. Lycka till!

Gäster: Marita Österberg, provförrättare. Lasse Westroth, provförrättare muntliga prov. Programledare: Maja Hadzic.

För att få göra uppkörningen behöver du ha ett godkänt teoriprov, giltligt körkortstillstånd och giltig legitimation.När det är dags för uppkörningen är det viktigt att komma till oss väl förberedd och i god tid så att du hinner förbereda dig mentalt.
Många är nervösa inför sin uppkörning och det är helt normalt. Om du känner dig nervös, tveka inte att berätta det för din förarprövare. Att vara nervös är vanligt och förarprövaren kan hjälpa dig att känna dig mer avslappnad.

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll där du får visa prov på din kunskap om bilen. Det kan vara allt från att kontrollera däcken till att förklara hur bilen fungerar. Efter säkerhetskontrollen börjar själva körningen där du ska visa din förmåga att köra bilen på ett trafiksäkert sätt, ditt samspel med andra trafikanter och hur du följer trafikreglerna. Förarprövaren berättar vart du ska köra och provet pågår i minst 25 minuter.

Om du är osäker på något under körningen är det viktigt att du frågar din förarprövare. När uppkörningen är över får du direkt veta om du har klarat den. Skulle det inte gå vägen, får du veta vad du behöver förbättra och då är det viktigt att du övar på det inför nästa uppkörning.

Kom ihåg, på uppkörningen ska du att visa att du är redo att köra säkert och ansvarsfullt i trafiken. Förbered dig noggrant med mycket övningskörning. Lycka till!

Gäst: Claes Wärefors, förarprövare. Jonas Molander, körkortstagare. Programledare: Maja Hadzic.

 

Innan du gör din uppkörning är det viktigt att du känner dig klar för körkort. Ett bra tecken är om du klarat av teoriprovet och kan köra självständigt i cirka 45 minuter utan att behöva hjälp för att exempelvis svänga, bromsa i rätt tid, backa eller fickparkera. Det är viktigt att ha en dialog med handledare eller trafiklärare för att veta om du är redo för uppkörning.

När det gäller valet av bil för uppkörningen, är det vanligt att använda trafikskolans bil om du har övningskört med den. Du har också möjlighet att hyra en bil för uppkörningen av oss. Viktigt att notera är att bilen måste vara utrustad med dubbelkommando, vilket innebär att den har pedaler även på passagerarsidan så att förarprövaren kan ingripa vid behov. Dubbelkommando i bilen är en säkerhetsåtgärd som gör att förarprövaren kan bromsa om det skulle behövas under uppkörningen.

För att klara uppkörningen ska du köra trafiksäkert, vara uppmärksam i trafiken och kunna anpassa din körning efter omständigheterna. Det innebär att du ska kunna planera din körning, anpassa hastigheten efter vad som händer i trafiken och placera bilen korrekt på vägen. Om du gör ett mindre misstag under uppkörningen, som att glömma att blinka ut ur en rondell, glöm det och fokusera framåt på din körning. Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning.

Efter att du har tagit ditt körkort inleds en prövotid på två år. Om ditt körkort återkallas under denna tid måste du genomföra både teoriprov och uppkörning igen för att få ett nytt körkort.

Kom ihåg att alltid komma i tid till din uppkörning. Om du kommer för sent kan det innebära att du inte får genomföra provet eftersom förarprövaren har många uppkörningar på en dag.

Att öva mycket är nyckeln till ditt körkort. Genom att köra ofta och i olika situationer bygger du upp den erfarenhet och självförtroende som krävs för att klara uppkörningen. Lycka till!

Gäster: Claes Wärefors, förarprövare. Vera, körkortstagare. Programledare: Maja Hadzic.

Att ta körkort är en stor händelse för många och det är vanligt att känna sig nervös inför teoriprovet och uppkörningen, eftersom många verkligen vill lyckas.

När det gäller att hantera nervositeten, så är förarprövarna väl medvetna om att många är nervösa. Om du känner dig väldigt nervös, kan det vara bra att berätta det för din förarprövare. De är duktiga på att hantera nervositet och kan prata med dig om andra saker än själva provet för att lätta på stämningen.

För att hantera nervositeten under provet finns det flera strategier du kan använda. Tänk positivt, även om du är nervös. Små misstag under provet är ofta inte avgörande. Försök att vara neutral och lugn, och kom ihåg att du gör ditt bästa. Var på plats i god tid till provet.

Fokusera på att göra ditt bästa. Ställ frågor om det är något du inte förstår och stressa inte. Kom ihåg att vi vill att du ska lyckas.

Gäst: Kristina Jönsson, förarprövare. Mirjam Boukachabia, körkortstagare. Programledare: Maja Hadzic.

 

 

Att ta körkort är en stor och viktig milstolpe för många, det är vanligt att tycka att det är svårt. Det är mycket att lära sig och det tar tid. Det finns många som blir godkända på sin första uppkörning trots att de är nervösa. Nervositet är en vanlig del av processen och behöver inte hindra dig från att lyckas.

Det handlar inte om att ha "tur" för att klara uppkörningen, här betonar vi istället vikten av förberedelse och övning. Ju mer du övar, desto bättre förberedd kommer du att vara.

Skulle du inte klara uppkörningen berättar förarprövaren vad du behöver öva mer på och du får även resultatet skickat till din e-post. Om det finns några oklarheter eller missförstånd är det viktigt att ställa frågor så att du förstår vad som krävs för att bli en trafiksäker förare. Om du behöver förbereda dig för en ny uppkörning är det viktigt att du tar tid på dig för att öva på det som behöver förbättras.

Har du problem med att klara teorin kan det vara en idé att göra provet med förlängd provtid eller som ett muntligt prov. Det ansöker du om på vår hemsida.

Om du har svårt att hålla motivationen uppe för din övningskörning kan en strukturerad plan vara till stor hjälp. Det är bra att regelbundet kolla av framsteg och utvärdera olika moment så att du ser att du är på rätt spår.
Avslutningsvis, till dig som känner dig nervös inför ditt prov: försök att vara närvarande i stunden, ta det lugnt och göra ditt bästa. Kom ihåg att vi vill att du ska lyckas.

Gäst: Katarina Törnberg, förarprövare. Ylva Billerot, provförrättare. Vera, körkortstagare. Programledare: Maja Hadzic

I det här avsnittet av Trafikverket Förarprovs podd "Klar för körkort?" får du reda på hur du bäst förbereder dig för ditt körkort för moped. Här är en sammanfattning av avsnittet.

För att ta ett AM-kort, vilket är körkortet för moped, ska du vara minst 15 år. Du behöver genomgå en obligatorisk mopedutbildning hos en trafikskola och gjort ett godkänt teoriprov hos Trafikverket Förarprov.

Du börjar med att skicka in en ansökan till Transportstyrelsen för att få ett körkortstillstånd. Därefter behöver du genomgå en mopedutbildning hos en trafikskola, vilken du får börja med när du är minst 14 år och 9 månader gammal. Efter avslutad utbildning och fyllda 15 år är det dags att skriva teoriprovet hos Trafikverket Förarprov. Kom ihåg att ta med giltig legitimation till provet och att vara på plats minst 30 minuter i förväg för att hinna med det obligatoriska fotot till körkortet.

Till skillnad från körkort för bil krävs ingen uppkörning för moped. Istället fokuserar du på den praktiska utbildningen under mopedkursen hos trafikskolan. När det gäller övningskörning är det inte tillåtet att öva på egen hand som med bilkörkort – all övning sker under den obligatoriska mopedutbildningen.

Teoriprovet för moped omfattar fordonskännedom och manövrering, miljö, trafiksäkerhet, trafikregler och beteende. Provtiden är 50 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill. Provet består av totalt 70 frågor. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor.

Det är viktigt att du förbereder dig väl för provet genom att plugga mycket. Om du har särskilda behov, som svårigheter med att läsa, kan du ansöka om anpassat prov för att få extra tid eller göra ett muntligt prov. Det gör du på vår hemsida.

Efter att du blivit godkänd på teoriprovet kan du börja köra moped direkt med giltigt id-kort. Du får körkortet med posten efter några dagar. Stort lycka till med körkortet!

Gäster: Annelie Nettelbladt, provförrättare. Henrik Fahlcrantz, teoriprov. Programledare: Maja Hadzic.