Logga in
Logga in

Kapacitet och redundans för transporter över Öresund

I Nationell plan 2022-2033 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda kapacitet och redundans för transport över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg-Helsingør.

I utredningen kommer Trafikverket att primärt analysera kapacitet och redundans för både person- och godstransporter på väg och järnväg, men även viktiga sjöfartslänkar för gods. Fokus kommer läggas på flera tidshorisonter, dels den nära framtiden med ett scenario där Fehmarn Belt-förbindelsen öppnat för trafik runt 2030, dels på medellång sikt (2040) och lång sikt (bortom 2050).

Vi kommer att utreda både trimningsåtgärder av befintligt transportsystem samt behov av nyinvesteringar för att utöka kapaciteten över Öresund. I uppdraget ingår också att beskriva en framtida genomförbar bilateral process och att föreslå en relevant fysisk studie för en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingør.

Utredningen ska vara färdig under första halvåret 2024.