Logga in
Logga in

Ny regional indelning för Trafikverket

Den 1 januari 2024 anpassade vi vår regionala indelning till Sveriges nya civilområden. Det innebär att vi stärker regional ledning och styrning i vardag och i kris.

Indelningen i civilområden underlättar för samordning och samverkan i och mellan statens delar och mellan staten och resten av samhället. Anpassningen till de nya civilområdena ger Trafikverket bättre förutsättningar att leverera enligt vårt uppdrag i normalt läge, i kris och i planering för höjd beredskap. Trafikverkets nya organisation träder i kraft den 1 januari 2024. Nu är i vi i processen att forma och bemanna organisationen och de regionala ledningarna.

Trafikverkets uppdrag innefattar den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. Andra delar hanteras av andra statliga, kommunala och privata aktörer och vår verksamhet behöver ha en aktiv samverkan och samordning med dessa.

Transporter är samhällsviktiga

Trafikverkets verksamhet är viktig för samhällets funktioner och därför också en viktig del i Sveriges totalförsvar. Transporter är en av flera samhällsviktiga verksamheter som behöver fungera även i allvarlig kris och ytterst i krig. Det är hela landets angelägenhet.

Beslut om regionorter och regionkontor

Trafikverket finns idag representerat på drygt 30 orter i landet med region- och allmänna kontor. Dessutom finns ett stort antal projektkontor, lokaler för Färjerederiet och Förarprovskontor samt annan operativ verksamhet. Inga allmänna Trafikverkskontor kommer att stängas i samband med att vi gör en ny regional indelning anpassad efter de nya civilområdena.

Trafikverkets styrelse beslutade den 16 februari 2023, utöver beslut om regionorter, även formellt regionernas gränser och namn. Trafikverket följer civilområdenas indelning och namn för regionala verksamheter i myndigheten:

  • Norra regionen – Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
  • Mellersta regionen – Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län
  • Östra regionen – Stockholms län och Gotlands län
  • Västra regionen – Hallands län och Västra Götalands län
  • Sydöstra regionen – Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län
  • Södra regionen – Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län.

Regeringsuppdraget är utgångspunkt för organisationsförändringen

Regeringen gav under 2022 Trafikverket i uppdrag att redovisa hur vår regionala indelning behöver förändras för att anpassas till och överensstämma med civilområdena. Uppdraget har genomförts i dialog med Försvarsmakten i enlighet med regeringens uppdrag. Regeringsuppdraget lämnades över till regeringen den 1 november 2022. Svaret i korthet:

  • Trafikverket anpassar sin regionala indelning till Sveriges nya civilområden.
  • Trafikverket kommer fortsatt vara indelat i sex regioner.
  • Bättre samordning och samverkan med ny regional indelning.
  • Trafikverkets nya organisation träder i kraft den 1 januari 2024.

Utredningarna ”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå” (mars 2018) och ”Struktur för ökad motståndskraft” (april 2021) är grunden för myndighetsreformen om myndighetsgemensam statlig regional indelning.

Karta över ny regionindelning

Kartan visar de nya regiongränserna och regionorterna som träder i kraft den 1 januari 2024.