Logga in
Logga in

Inriktningsunderlag för planperioden 2026-2037

Regeringen gav i juni 2023 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för planperioden 2026–2037 och den 15 januari redovisade Trafikverket uppdraget.

Direktivet utgör det första steget i den långsiktiga planeringsprocessen, som mynnar ut i en reviderarad nationell plan för den statliga infrastrukturen. Normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år.

I inriktningsunderlaget för 2026-2037, som redovisades 15 januari 2024, ger Trafikverket förslag till:

  • fördelning av de ekonomiska ramarna för kommande nationell plan.
  • övergripande åtgärder inom och utanför planen som är avgörande för uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Läs mer om den långsiktiga planeringsprocessen för den statliga infrastrukturen under länkar nedan.