Logga in
Logga in

Trafikverkets ska ta fram inriktningsunderlag för 2026-2037

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för planperioden 2026–2037. Trafikverket kommer nu att analysera uppdraget.

Direktivet utgör det första steget i den långsiktiga planeringsprocessen, som mynnar ut i en reviderarad nationell plan för den statliga infrastrukturen. Normalt inleds en ny planeringsprocess vart fjärde år.

Färdigt 2024

Inriktningsunderlaget omfattar en bedömning av ekonomiska ramar och ger vägledning för prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen. Huvudsyftet är att ge regeringen ett underlag inför en kommande infrastrukturproposition, vilken anger de ekonomiska ramarna för en kommande planperiod.

Uppdraget ska redovisas senast 15 januari 2024.

Läs mer om den långsiktiga planeringsprocessen för den statliga infrastrukturen under länkar nedan.