Logga in
Logga in

Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform för smarta lösningar för den hållbara staden.

Regeringen vill att fler svenska företag ska börja eller öka sin export av miljöteknik och Trafikverket deltar sedan 2018 i regeringsuppdraget Smart City Sweden som har målsättning att främja export av svenska lösningar för smarta och hållbara städer.

Smart City Sweden tar emot besöksdelegationer från hela världen som är intresserade av svenska smarta och hållbara lösningar som möter urbaniseringens globala utmaningar. Inom plattformen visas inte bara miljöteknik utan även smarta lösningar inom mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. Varje besök följs upp i syfte att matcha svenska experter, organisationer och exporterande företag med respektive delegations lokala utmaningar och behov.

Smart City Sweden finansieras av regeringen och koordineras av Energimyndigheten. Besöksplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet i samarbete med Trafikverket, Boverket, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Vinnova, Tillväxtverket och Business Sweden samt regionala organisationer, branschorganisationer och privata företag.

Video: Smart City Sweden

Smart City Sweden är en nationell export- och investeringsplattform för smarta lösningar för den hållbara staden. Här kan du se några goda exempel på hållbar planering.