Logga in
Logga in

Meänkieli (Tornedalsfinska)

Täälä sie löyät informasuunia meänkielelä ajokortista ja kuljettajapruuista. Sie saatat kansa lukea mitä Trafikivirasto tekkee ja kunka sie otat meän kansa yhtheyttä.

Trafikviraston informasuuni meänkielelä oon lyhykäinen. Lissää tarkempaa informasuunia Trafikiviraston tehtävästä ja toiminasta oon englantinkielelä.

Trafikivirasto oon virasto joka oon vastuulinen pitkänaikhaisesta infrastryktyyrisuunittelusta tietrafikile, rautatietrafikile, merenkuljetukselle ja lentokuljetukselle. Trafikivirasto rakentaa, ylläpittää ja hoitaa valtiolisia teitä ja rautateitä. Praktiikassa se tarkottaa ette met piämä vaarila ette kuljetussysteemi toimii.

Trafikivirastolla sie tehet tietopruuin ja ajopruuin tavalisille ajokortile ja taksikuljettajalekitimasuunile. Täälä sie kansa tehet ammattitaitopruuin trafikiluale ja virkakuljettajitten ammattitaijole.

Ota yhtheyttä Trafikiviraston kansa

Trafikiviraston asiakaspalvelu saattaa auttaa sinua jos sie puhut ruottin-elikkä englantinkieltä. Trafikiviraston asiakaspalvelu Jos sulla oon kysymyksiä teistä, rautateistä, färjoista ja muita kysymyksiä, soita 0771-921 921 maanantai–perjantai kl. 8.00–16.00 (ympäri vuorokauet trafiki-informasuunile ja akytille vioile jokka vaativat varsinhaisen toiminan).

Jos sulla oon kysymyksiä ajokorttipruuista elikkä valokuvanotosta, soita 0771-17 18 19
maanantai–keskiviikko, perjantai kl. 8.00–16.15 tuorestai kl. 8.45–16.15 (ympäri vuorokauen perruuttamiselle).

Ajokortti ja ajuripruui

Meilä sie tehet teuriipruuin ja ajopruuin mopele, piilile, moturipyöräle, lastipiilile, pyssile ja traktorille, mutta kansa taksikuljettajalekitimasuunile ja muile virkakuljettajapruuile

Varraa sinun pruui

Varrauspalvelussa sie saatat varata, perruuttaa ja maksaa sinun pruuin. Sie saatat kansa soittaa meän asiakaspalvelhuun telefooninumero +46 (0)771-17 18 19. Varrauspalvelu oon ruottin- ja englantinkielelä.

Valokuvanotto

Sie saatat valikoittea ette ottaa valokuvan meilä ko sie meinaat uuistaa sinun ajokortin.

Lissää informasuunia asjokortista englentinkielelä

Meän kontturit joissako sie saatat ottaa valokuvan ittestä