Logga in
Logga in

Regeringsuppdrag

Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen. Vi ska utreda olika frågor och redovisa resultatet för regeringen. Det kan sedan användas som underlag för regeringens arbete.

Underlag som Trafikverket lämnar till regeringen kan också vara framtaget på Trafikverkets eget initiativ. Under respektive år nedan visas inkomna regeringsuppdrag och Trafikverkets återrapportering till regeringen.

Mindre regeringsuppdrag

Våra mindre omfattande regeringsuppdrag hittar du på branschwebben.

Mindre regeringsuppdrag (branschwebben)

Större regeringsuppdrag