Logga in
Logga in

Arbeten med teknik i vägtrafiken

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. Det kan vara allt från kövarningssystem till självkörande bilar.

Här hittar du några exempel på arbeten vi gör för att underlätta för person- och godstransporter med hjälp av intelligenta transportsystem.

Planerade och pågående ärenden