Logga in
Logga in

Hastighetsgränser på väg

Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Håller vi hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda upp till 50 liv varje år.

Vi sätter hastigheten på våra vägar efter vägens utformning. Samtidigt tar vi hänsyn till faktorer som miljö, tillgänglighet och regional utveckling (till exempel arbetspendling).

Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent. En krock i 90 motsvarar ett fall från tionde våningen. Att lätta på gasen ger även andra fördelar som lägre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp.

Vem beslutar om hastighetsgränser?

  • Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Länsstyrelsen kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.
  • Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.
  • Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.