Logga in
Logga in

Bälte

Använd alltid bilbälte! Då halveras risken för att du ska dödas eller skadas svårt vid en kollision. Det är viktigt att bältet används på rätt sätt, särskilt när du är gravid.

Bilbältet minskar risken för att dödas eller skadas svårt med 40-50 procent! Välj därför en bil med bältesförsträckare på platserna i framsätet och trepunktsbälte även på mittplatsen i baksätet.

När du har spänt fast dig är det viktigt att du efterspänner bilbältet och ser till att höftbandet löper över höften. Bilbältet ska fånga upp kroppen så mjukt som möjligt vid en krock. Det ska samtidigt se till att kroppen inte kastas ur bilen eller slår i inredningen eller inträngande delar. Konstruktionen av bilens övriga säkerhetssystem utgår från att man använder bältet. Utan bilbältet fungerar bilens skyddssystem inte som det är tänkt. Även om bilen är försedd med krockkuddar måste du alltid använda bilbältet.

Bälteskonstruktionen

Bältesbandet i bilbältet är inte helt stumt, utan konstruerat för att ge efter något vid belastning. Detta minskar den kraft som bröstkorgen utsätts för då kroppen bromsas upp vid en frontalkrock. För att ytterligare minska den belastning som bröstkorgen utsätts för är bilar i dag utrustade med bilbälten med så kallade kraftbegränsningsanordningar för framsätets sittplatser. Vid krocken kommer därför överkroppen att tillåtas förflyttas framåt en liten bit. Det är viktigt att det här framkastet blir begränsat och kontrollerat, för att undvika att man slår i ratten eller instrumentpanelen eller andra inredningsdetaljer.

Du kan själv påverka detta genom att efterspänna bältets diagonalband – det som löper över bröstet och axeln. Se också till att höftbandet löper över höften och inte över magen. Av samma anledning är det olämpligt att använda tjocka ytterkläder under bilbältet. Om detta inte går att undvika, se till att åtminstone höftbandet löper under ytterkläderna. Det är speciellt viktigt att gravida kvinnor ser till att höftbandet löper under magen.

Illustration som visar att Bilbältet ska ligga an mot axeln, så nära halsen som möjligt. Höftbandet ska löpa över höften, inte över magen.

Bilbältet ska ligga an mot axeln, så nära halsen som möjligt. Höftbandet ska löpa över höften, inte över magen.

Bältesförsträckare

Nya bilar är i dag utrustade med bilbälten med så kallade bältesförsträckare för de främre sittplatserna. Bältesförsträckaren drar automatiskt åt bilbältet i krockögonblicket för att minska framkastet. Det fungerar så att bilbältesbandet dras in något i bilbältesrullen (cirka 10 cm) i krockögonblicket, men efter krocken finns ingen ytterligare kraft som drar åt bandet.

Det finns även lösningar där bältet sträcks genom att bälteslåset drar till bältesbandet. Den kraft som drar i bandet är anpassad så att du inte riskerar att skadas när bandet sträcks. Bältesförsträckaren påverkar inte möjligheten att öppna bälteslåset efter en krock.

Nära halsen

Många bilar är i dag försedda med bilbälten som har en justerbar övre fästpunkt. Den ska justeras så att bilbältet sitter komfortabelt. För att fungera ordentligt ska bilbältet ligga an mot axeln, så nära halsen som möjligt. Du bör inte luta sätets ryggstöd för mycket bakåt eftersom du då kan glida under bältet vid en krock. Dessutom kan en alltför tillbakalutad sittställning öka risken för nackskador, så kallade pisksnärtskador. Många undersökningar har visat att trepunktsbälten skyddar bättre än höftbälten. Om du väljer en bil som har tre sittplatser i baksätet ska det därför finnas ett trepunktsbälte även på mittplatsen.

Bälte och gravid

Säkerhetsbältet ska vara placerat tätt mot och mitt på axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen. Placera höftdelen av bältet under magen. Placera höftbältet så långt ned på höften som möjligt, men fortfarande i kontakt med höften och avsluta med att tighta till höftbältet. Bältet ska alltid sitta så nära kroppen som möjligt och det ska inte ha vridit sig.

Köra bil när du är gravid

Det är viktigt att den gravida föraren justerar sätet och ratten så att hon har full kontroll över bilen, vilket betyder att hon utan problem ska kunna nå ratten och fotpedalerna. Ju längre fram i graviditeten desto mer behöver stolen också flyttas bakåt, speciellt på förarplatsen där det måste finnas rejält med luft mellan ratt och mage. Om det är möjligt bör någon annan köra bilen.Undvik produkter som styr bort bältet
Det finns produkter för gravida som fungerar som komplement till bilens bältessystem genom att styra bort bältet från magen. Dock finns det inte några krav på krocktester som visar hur dessa produkter ökar säkerheten eller hur de påverkar bilbältets funktion och bör därför enbart ses som en komfortsdetalj och inte som en säkerhetsprodukt.

Illustration som visar hur man bär bältet när man är gravid med den nedre delen av bältet under magen och inte rakt över

Bilbältet ska ligga tätt mot och mitt på axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen. Höftdelen av bältet ska placeras under magen, så långt ned på höften som möjligt.

Studie om gravida och bilbälte

Enligt en undersökning som Folksam har genomfört tillsammans med Stiftelsen Chalmers Industriteknik råder stor okunskap om hur bilbälte ska användas av gravida kvinnor. Hela 40 procent använder bilbältet fel under sin graviditet. Detta kan resultera i förödande konsekvenser för kvinnan och fostret. Läs mer om resultatet av studien i rapporten Gravidas Bältesanvändning Enkätstudie.

Använd alltid bilbälte!

Risken att dödas eller skadas svårt vid en olycka är 50 till 70 procent lägre när du använder bälte. Även om bilen har krockkuddar måste du alltid använda bilbältet.

Bilbältet ska sitta spänt

När du har spänt fast dig är det viktigt att du drar till bilbältet så att det sitter spänt.
Höftbandet ska sitta över höften, och inte över magen. Det är särskilt viktigt om du väntar barn. 

Om du har tjocka ytterkläder är det bra om du kan ha bilbältet under dem.

Bilbältet ska ligga mot axeln

I många bilar kan man ändra höjden där bilbältet sitter fast upptill. Ändra då höjden så att bilbältet sitter bekvämt och så att det ligger mot axeln, så nära halsen som möjligt.