Logga in
Logga in

Barn som färdas i bil

Barn har särskilda behov när de transporteras i bil, eftersom de mer sårbara än vuxna och behöver därför bilbarnskydd.

Om barn skulle transporteras som vuxna passagerare i bil, riskerar de i större utsträckning än vuxna att drabbas av till exempel huvud-, nack- och bukskador i trafikolyckor. Detta beror på att barnets storlek och anatomi skiljer sig från en vuxens. I relation till sin kroppsstorlek har små barn betydligt större och tyngre huvud. Dessutom är nackens muskulatur och ligament ännu inte färdigutvecklade. Detta gör att små barn som åker i framåtvända bilbarnstolar löper mycket högre risk att dödas eller skadas svårt jämfört med små barn i bakåtvända bilbarnstolar.

En bakåtvänd bilbarnstol ger ett robust skydd för barnet genom en synkroniserad uppbromsning av huvud och kropp, varvid nacken skyddas, samt är mer förlåtande för lindrigare felanvändning. Detta är anledningen till att vi i Sverige rekommenderar bakåtvända bilbarnstolar till små barn upp till 4-5 års ålder. Det är viktigt att barn använder ett bilbarnskydd ända upp till de är 135-140 cm och 10-12 års ålder för att minska risken för allvarliga bukskador och andra skador. När barnet har vuxit ur den bakåtvända bilbarnstolen, kan de använda bilens bälte tillsammans med en bältesstol eller en bälteskudde som lyfter upp barnet så att höftbältet ligger mot höften och det övre bältet ligger bekvämt över axel.

Regler och rekommendationer

Alla barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde). Barn i bakåtvända skydd får endast sitta på en plats utrustad med en passagerarkrockkudde om krockkudden har satts ur funktion.

Rekommendationen i Sverige är att barn ska sitta bakåtvänt till 4-5 års ålder eller så länge som möjligt. Barn ska använda bilbarnskydd till dess att de är minst 140 cm och 10-12 år.

Endast följande bilbarnskydd rekommenderas: 

Bakåtvända skydd

  • Babyskydd
  • Bakåtvänd bilbarnstol

Framåtvända skydd som används med bilens bälte

  • Bältesstol
  • Bälteskudde
  • Integrerad bälteskudde/-stol