Logga in
Logga in

Krockkudde

Genom att använda bilbältet minskar du risken för skador vid en kollision betydligt. Med krockkudde minskar risken ytterligare. Men för små barn kan krockkudden vara livsfarlig.

Den största risken vid en frontalkrock är att huvudet eller bröstet slår i bilens inredning, exempelvis ratten, instrumentbrädan, vindrutan eller främre sidostolparna. Genom att använda bilbältet minskar du risken för skador betydligt. Med krockkudde minskar risken ytterligare.

Men krockkudden framför passagerarplatsen är livsfarlig om ett babyskydd eller en bakåtvänd bilbarnstol placeras där. Risken är stor att barnet skadas eller till och med dödas när krockkudden blåses upp med stor kraft. Även barn i framåtvända bilbarnstolar, i bältesstolar eller på bälteskuddar riskerar skador om de sitter på en passagerarplats med krockkudde. Samma risker gäller för personer som är kortare än 140 centimeter.

Undvik riskerna

För att undvika riskerna måste du antingen koppla ur krockkudden eller se till att barn och kortvuxna alltid sitter i baksätet. Om krockkudden är urkopplad sänks skyddsnivån för en vuxen person som använder bilbältet. Trafikverket rekommenderar att krockkudden ändå kopplas ur om det finns någon som helst misstanke om att ett barn eller en kortvuxen person någon gång måste sitta i framsätet.

Mer information om urkopplingen kan du få hos en auktoriserad återförsäljare för ditt bilmärke.

Så fungerar krockkudden

Krockkudden aktiveras av krocksensorer och börjar fyllas med gas i ett tidigt skede av en kollision. Krockkudden fylls på cirka 0,03 sekunder. Den uppblåsta krockkudden hindrar huvudet och bröstkorgen från att slå i ratten eller instrumentpanelen.

Direkt efter uppblåsningen börjar krockkudden att tömmas på gas. Detta för att kroppen ska bromsas upp lagom mjukt. Hela förloppet från uppblåsning till tömning tar ca 0,1 sekunder.

Krockkudden är en del av bilens säkerhetssystem, men för att den ska vara effektiv måste bilbältet alltid användas.

Bilbälte behövs även vid låga hastigheter, för att undvika skador vid exempelvis hårda inbromsningar. För en person som inte använder bilbältet kan krockkudden till och med vara en risk.

För att krockkudden inte ska orsaka skada får du inte sitta för nära krockkudden eller ha fötterna på instrumentpanelen. Det får heller inte finnas någon extra utrustning monterad på ratten eller vid passagerarkrockkudden.

Märkning är nödvändig

Om en bil har krockkudde framför passagerarplatsen måste det finnas ett varningsmärke som tydligt varnar för att montera och använda en bilbarnstol där. Märket ska placeras väl synligt. Vid besiktningen kontrollerar man att rätt märkning finns. Om bilen saknar märke kan du få ett sådant från bilens auktoriserade återförsäljare eller hos Svensk Bilprovning.