Logga in
Logga in

Säten och huvudstöd

Vid kollisioner där en bil kör på en annan bil bakifrån är risken stor för nackskador, så kallade pisksnärtsskador, även i låga hastigheter.

Pisksnärtsskador kan leda till svåra och långvariga besvär för den drabbade och orsakar samhället och försäkringsbolagen stora kostnader varje år. Forskarna vet inte säkert hur skadorna uppkommer, men är ganska överens om att utformningen och funktionen hos bilsätets ryggstöd och huvudstöd (nackskydd) påverkar risken för skador. Är huvudstödet rätt utformat och inställt bör skaderisken kunna minska. Det bör finnas huvudstöd på alla platser i bilen.

Ett bra huvudstöd ska vara så utformat att dess övre del är i jämnhöjd med hjässan, även för långa personer. Om huvudstödet är justerbart i höjd är det viktigt att det justeras så att det passar den person som för tillfället sitter på denna plats. Avståndet mellan huvudets bakdel och huvudstödet ska vara så litet som möjligt. Det går att minska detta avstånd genom att ryggstödet justeras så att det är mera upprätt. Det finns forskning som antyder att risken för nackskador kan öka om man sitter alltför tillbakalutad.

Huvudet ska vara så nära huvudstödet som möjligt och stödets övre del ska vara i jämnhöjd med hjässan.

Huvudet ska vara så nära huvudstödet som möjligt och stödets övre del ska vara i jämnhöjd med hjässan.

Pisksnärtsskador – whiplash

Whiplashskador svarar för cirka 50 procent av alla personskador som leder till långvariga hälsoförluster i bilolyckor i Sverige. Ungefär hälften av skadorna inträffar vid påkörning bakifrån och en tredjedel vid frontala kollisioner. Av alla kollisioner som sker leder ungefär en tredjedel till initiala nackbesvär som oftast är övergående men 10-15 procent av dem blir mer av allvarlig karaktär. (källa Folksam)

De symptom som kan uppträda är av många olika slag. Det kan röra sig om smärta och stelhet i nacken, domningar i armar och händer, huvudvärk och yrsel. Symptomen kan komma direkt efter olyckan, men de kan också dyka upp först efter några timmar eller dagar.

Minska riskerna

Det bästa sättet att skydda sig mot allvarliga pisksnärtsskador är att välja en bil som ger effektivt skydd. Men det finns också andra sätt för dig som bilist att minska risken att drabbas:

  • Justera huvudstöden till rätt nivå. Stödets överkant ska vara i höjd med hjässan.
  • Minimera avståndet mellan huvudet och huvudstödet genom att räta upp stolsryggen.
  • Håll ordentligt avstånd till bilen framför.
  • Om du hinner se i backspegeln att du kommer att bli påkörd bakifrån, pressa huvudet mot nackstödet och vrid inte huvudet.

OBS! Krockkudde förbättrar skyddet mot pisksnärtsskador.

Ryggstödet ska inte luta för mycket bakåt

Luta inte ryggstödet för mycket bakåt. Då kan du glida under bältet vid en krock.
Det är också större risk att nacken blir skadad om ryggstödet lutar mycket bakåt. Sådana skador kallas pisksnärtsskador.