Logga in
Logga in

Granne med järnvägen

Bor du eller har en fastighet nära järnvägen? Om du ska utföra fasadarbeten, avverkning eller andra arbeten nära spår eller kontaktledningar är det av säkerhetsskäl viktigt att du kontaktar Trafikverket innan du börjar.

De flesta vet att det är förbjudet att vistas i spårområdet utom när man korsar dem på särskilda övergångar. Mindre känt är att järnvägen även kan påverka dig som bor granne med spåren.

Det är livsfarligt att stå, gå eller gena över spåret. Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror och riskerna med att befinna sig i ett trafikerat spår är stora. På elektrifierad järnväg tillkommer riskerna med kontaktledningen och andra luftledningar längs spåret. Alla arbeten som ska göras med maskiner eller långa ledande föremål som kan nå närmare än fyra meter från järnvägsledningarna måste därför planeras i samarbete med Trafikverket.

I broschyren Granne med jänvägen ges exempel på vid vilka typer av arbeten det är viktigt att du kontaktar Trafikverket. 

Det är viktigt att du i kontakten med Trafikverket anger var din fastighet ligger så att rätt lokal projektledare kan kontakta dig. Exempel på när du behöver kontakta Trafikverket är bland annat är om:

  • Du ska gräva i närheten av järnvägen, eftersom spåret riskerar att försvagas.
  • Du utför arbete på en fasad, ett plank eller klipper en häck som ligger intill järnvägen.
  • Du behöver fälla ett träd som riskerar att falla så att det når in på järnvägens mark.

Att tänka på vid vattning

  • Rikta inte vattenstrålen så att den kan nå fram till järnvägens spänningsförande ledningar.
  • Blockera inte diket som avvattnar järnvägen.
  • Anslut inte din egen avvattning till järnvägens diken.

Det här får du inte göra

  • Lägga upp jordmassor eller snö på mark som tillhör järnvägen.
  • Dra vattenslangar, vattenrör eller andra ledningar över eller under spåret.

Gå aldrig i närheten av en nedfallen ledning

Även om en nedfallen kontaktledning ligger på marken kan den vara spänningssatt. Ring 112, och se därefter till att ingen går nära eller rör träd eller andra föremål som ligger mot ledningen.

Stängsling

Varje år inträffar ett antal olyckor på den svenska järnvägen där hästar och nötkreatur blir påkörda. Förutom djurens lidande och merarbetet för djurägaren medför påkörningarna trafikavbrott, vilket leder till kostnader för både Trafikverket och berörda tågföretag.

Har du som djurägare inte haft tillräckliga stängsel kan det medföra skadeståndsansvar om bristen är att betrakta som vållande till en olycka. Alla parter vinner därför på ändamålsenliga och väl underhållna stängsel längs järnvägen.

I broschyren Stängsling till skydd för större tamdjur ges en övergripande information om ansvaret för stängsling till skydd för järnvägen från intrång av större tamdjur som nötkreatur och hästar. Som djur- eller markägare hittar du även information om ersättningsfrågor och kontaktvägar till Trafikverket.