Logga in
Logga in

Järnvägens livsfarliga elledningar

Tågen får sin ström från kontaktledningen ovanför järnvägsspåret. Högspänningsanläggningen består av flera ledningar. I stolparna finns högspänningsledningar på sidan och i toppen som är oisolerade och strömförande.

Hemma i vägguttaget är spänningen 230 volt. Den spänningen är tillräcklig för att vi ska kunna få ljus i våra lampor, driva en dammsugare eller en elvisp. 

Fakta om järnvägens el

Spänningen i järnvägens ledningar är hela 15 000 volt. Elkraften till tågen omvandlas till rätt storlek i omformarstationer som finns utmed järnvägen.

Högst uppe i kontaktledningsstolparna finns en ledning som kallas hjälpkraftledning. Den ger elkraft till bland annat signaler, belysning och växelvärme. Där elkraften behövs sätter man upp en transformator som sänker spänningen från normalt 10 000 volt till 230 volt.

Att vara nära en kontaktledning är förenat med livsfara

Kommer man för nära en ledning eller andra strömförande föremål och samtidigt är i kontakt med till exempel en stolpe, marken eller något annat jordbundet föremål, får man ström genom sig. Med så höga spänningar som 15 000 volt kan det bli överslag redan när man kommer i närheten av en ledning. Då kan en så kallad ljusbåge bildas.

Ljusbågen ser ut som en blixt och leder strömmen via luften. Man behöver alltså inte komma i direkt kontakt med ledningen för att få ström i sig. Det kan räcka med att till exempel ett fiskespö kommer i kontakt med ledningen för att strömmen ska passera kroppen och orsaka dödsfall eller svåra skador. Avståndet mellan mark och kraftledningar är minst 5,5 meter, men man bör tänka på att avståndet kan minska rejält när marken är täckt av snö.

När en människa drabbas av ström som går genom kroppen får musklerna kramp. Kroppen kan inte kontrollera sina rörelser, hjärtat störs och andningen kan upphöra. Olyckor orsakade av höga spänningar leder ofta till svåra brännskador och i värsta fall dödsfall.

Tänk på detta

  • El är livsfarligt.
  • Spänningen i järnvägens kontaktledningar är cirka 15 000 volt.
  • Det räcker med att vara i närheten av en kontaktledning för att få ström i sig.
  • Klättra aldrig på tågvagnar eller tågtak.
  • Strömmen är alltid på i kontaktledningen – även när tåget står stilla.