Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Hallands län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilka entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Hallands län i fyra områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Kartbild över Hallands fyra driftområden

Hallands län är indelat i fyra områden, Falkenberg, Kungsbacka, södra Halland och Viskadalen.

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Hallands län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Falkenberg

Svevia

Telefon: 010-476 15 19

Kungsbacka

PEAB

Telefon: 010-476 15 25

Södra Halland

Terranor

Telefon: 010-476 15 37

Viskadalen

Svevia

Telefon: 010-476 15 42

Trafikverket region Väst

Telefon: 0771-921 921


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Lena Bergin Juhl
Kommunikatör
Karin Paulsson