Logga in
Logga in

Så sköter vi vägar i Jämtlands län

Trafikverket sköter det stora vägnätet, medan kommunerna tar hand om vägar och gator inom städer och samhällen. Se hur vi sköter vägarna och vilka entreprenörer som utför arbetet på vägarna där du bor.

Vi har delat upp Jämtlands län i sex områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

Entreprenörer som sköter vägarna

Jämtlands län är indelat i sex områden, Bräcke, Krokom, Lit, Strömsund, ,Sveg och Svenstavik.

Detaljerade kartor

Detaljerade kartor över de olika områdena i Jämtlands län.

Så sköter vi vägar i Sverige

Trafikverket ansvarar för skötsel och underhåll av det statliga vägnätet. Här hittar du information om hur vi sköter vägarna både på sommar och vinter.

Kontakta entreprenören

Kontaktuppgifter till entreprenörer för områdena.

Bräcke

Terranor

Telefon: 010-476 14 04

Krokom

Svevia

Telefon: 010-476 14 09

Lit

PEAB

Telefon: 010-476 14 10

Strömsund

PEAB

Telefon: 010-476 14 15

Sveg

PEAB

Telefon: 010-476 14 17

Svenstavik

Svevia

Telefon: 010-476 14 18

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921